BÀI TẬP CHIA MẠNG CON CÓ LỜI GIẢI

Địa chỉ IP (Ipv4) gồm 32 bit, bao gồm 2 phần NETID: Phần nhận dạng mạng và HOST ID: Nhận dạng máy tính trong mạng, trong đó:Mạng thuộc lớp A: 8 bit dành cho NET ID, 24 bit dành cho HOST IDMạng thuộc lớp B: 16 bit dành cho NET ID, 16 bit dành cho HOST IDMạng thuộc lớp C: 24 bit dành cho NET ID, 8 bit dành cho HOST ID

Bạn đang xem: Bài tập chia mạng con có lời giải

Mặt nạ mạng (Net Mask) là địa chỉ mà tất cả các bit phần NET ID đều =1, các bit  phần HOST ID đều = 0.  Như vậy mặt nạ mạng chuẩn các lớp như sau:Lớp A: 255.0.0.0Lớp B: 255.255.0.0Lớp C: 255.255.255.0Ý nghĩa của mặt nạ mạng: Dùng để xác định địa chỉ mạng từ IP và mặt nạ mạngĐịa chỉ mạng= IP AND Mặt nạ mạng
Phương pháp chia đều (CIDR) được thực hiện dựa trên nguyên tắc giữ nguyên phần NETID, mượn thêm một số bit của phần HOST ID để làm phần mạng . Khi đó phần HOST IDgồm 2 phần: Subnet Id: Phần nhận dạng mạng conHost id: Phần nhận dạng máy tính trong mạng con
Vì vậy, khi làm bài tập chia mạng theo phương pháp này điều quan trọng là cần xác định được số bit mượn cho phần Subnet Id. Gọi x là số bit của phần Subnet Id, k là số bit trong Hostid. Khi đó:
 -2Lúc này, ta cũng xác định được NET ID mới= NET ID cũ + Subnet Id.Mặt nạ mạng con( Subnet mask) được xác định bằng cách chuyển toàn bộ các bit phần  NET ID mới =1, Host Id=0;Địa chỉ mạng con = AND( IP mạng con, Subnet mask).
MỘT SỐ VÍ DỤVí dụ 1: Cho địa chỉ IP: 172.16.115.100/28.1. Địa chỉ host này thuộc địa chỉ lớp nào?2. Mạng chứa host đó có chia mạng con không?3. Có bao nhiêu mạng con và bao nhiêu host trong mạng con?4. Host nằm trong mạng có địa chỉ là gì5. Địa chỉ broadcast dùng cho mạng con đó là gì?6. Liệt kê danh sách các host nằm chung mạng con với host trên?Lời giải:
1.Vì 172 nằm trong khoảng (128,191) nên đây là địa chỉ IP thuộc lớp B.2.Với địa chỉ IP thuộc lớp B thì 16 bit dành cho NET ID và 16 bit dành cho HOST ID.Theo đề bài IP: 172.16.115.100/ 28 có nghĩa là 28 bit dành cho NET ID≠ 16

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem Trộm Tin Nhắn Zalo Và Facebook Trên Điện, Cách Xem Trộm Tin Nhắn Zalo Và Facebook Nhanh Và…


 -2=144. IP: 172.16.115.100 hay 172.16.115.01100100 Subnet mask: 11111111.11111111.11111111.11110000Địa chỉ mạng con= IP & Subnetmask= 172.16.115.01100000=172.16.115.965.Địa chỉ mạng con: 172.16.115.01100000 
Broadcast: 172.16.115.01101111 hay 172.16.115.1116.Danh sách các host chung mạng với mạng con trên( Dải địa chỉ các host):172.16.115.01100001 hay 172.16.115.97/ 28172.16.115.01100010…172.16.115.01101110 hay 172.16.115.110/ 28
Ví dụ 2: Cho mạng có địa chỉ IP: 192.168.1.1/24Yêu cầu:1. Chia mạng trên thành 4 mạng con.2. Liệt kê các thông số gồm địa chỉ mạng, dãy địa chỉ host, địa chỉ broadcast của các mạng con đó
 Hướng dẫn Đối với các bài toán cho trước địa chỉ IP, yêu cầu chia làm n mạng con thì số bit mượn cho phần subnet được xác đinh như sau:Gọi x là số bit mượn cho phần subnet, thì x là giá trị nhỏ nhất thỏa mãn 2
Lời giải1.Địa chỉ IP 192.168.1.1/24, đây là địa chỉ IP lớp C nên 24 bit đầu dành cho NET ID và 8 bit cuối dành cho HOST ID.Chia 4 mạng con thì cần mượn 2 bit cho phần subnet mask (vì 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *