Bài tập thì hiện tại hoàn thành violet

2 Công thức thì hiện nay trả thành6 các bài tập luyện thì bây chừ trả thành7 Đáp án bài bác tập thì hiện thời trả thành

Bài viết này nằm trong chuổi bài viết về ngữ pháp tiếng Anh trường đoản cú cơ bạn dạng mang lại nâng cấp. Để tức thời mạch các văn bản khách hàng rất có thể xem lại câu chữ bài trước Thì hiện thời tiếp nối. Trong bài viết này công ty chúng tôi đã cùng khách hàng khám phá về Thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect) thông qua đó hiểu rỏ dùng làm áp dụng một bí quyết chuẩn xác vào tiếng Anh

Thì ngày nay trả thành là gì

The present perfect is used to indicate a links between the present and the past. The time of the action is before now but not specified, và we are often more interested in the result than in the action itself.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành violet

Thì ngày nay chấm dứt (Present Perfect) là 1 trong các Thì (thời) vào tiếng Anh văn minh. Tiếng Anh tất cả tổng số 12 thì cơ bạn dạng và thì hiện tại hoàn thành là 1 trong thì tương đối đặc trưng và hay được dùng. Thì hoặc thời ở đây là quan niệm chỉ về thời xung khắc, thời gian gian ra mắt hành động, sự việc. Thì hiện nay hoàn thành dùng để biểu đạt về một hành động vẫn dứt cho tới thời điểm hiện nay nhưng ko bàn về thời hạn diễn ra nó.


*

Dấu hiệu nhận thấy thì Hiện tại Hoàn Thành


Thì hiện thời ngừng bao gồm những dấu hiệu nhận biết nhỏng sau:

Just = Recently =  Lately: vừa mới đây, vừa mớiAlready:rồiBefore:trước đâyEver:vẫn từngNever:chưa từng, ko bao giờFor + quãng thời gian:trong tầm (for a year, for a long time, …)Since + mốc thời gian:tự lúc (since 1992, since June,…)Yet:không (cần sử dụng trong câu đậy định và câu hỏi)So far = Until now = Up khổng lồ now = Up lớn the present:cho tới bây giờ

Cách áp dụng thì ngày nay trả thành

Chức năng 1Mô tả hành động xẩy ra trong quá khứ đọng và vẫn còn đó tiếp tục làm việc thời điểm hiện nay.
My father has watched the football match for over one hour. (Bố tôi đang xem trận đá bóng này hơn 1 giờ đồng hồ nay rồi)Hành cồn xem soccer đã bước đầu từ bỏ hơn một tiếng trước cùng vẫn tiếp tục mang đến thời gian nói.
Chức năng 2Mô tả hành đụng đang hoàn thành cho đến thời điểm hiện tại nhưng mà không đề cập tới nó xẩy ra lúc nào.
She has written three books và now she is working on the fourth one. (Cô ấy đang viết 3 cuốn nắn sách và hiện tại vẫn đang viết cuốn nắn sản phẩm công nghệ 4)Không đề cùa tới hành vi viết sách xẩy ra chính xác bao giờ nhưng kết quả là cô ấy sẽ viết được 3 cuốn sách.
Chức năng 3Mô tả sự khiếu nại kỷ niệm vào đời.
It is the worst dish that I have ever tried in my life. (Đó là món tệ hại tuyệt nhất mà lại tôi đã có lần ăn).Sự kiện xứng đáng nhớ: đề xuất ăn uống món nạp năng lượng tồi tàn độc nhất trong đời.
Chức năng 4Một kinh nghiệm tay nghề cho đến lúc này (thường được sử dụng trạng từ ever).
 Have you ever been to lớn Korea? (Quý khách hàng đang đi đến Hàn Quốc khi nào chưa?)“Đến Hàn Quốc” được xem là một kinh nghiệm cho đến thời điểm hiện nay.
Chức năng 5Chỉ kết quả
have sầu finished my homework. (Tôi đang làm cho dứt bài bác tập về bên rồi)Làm kết thúc bài tập về đơn vị là một hành vi bao gồm tác dụng.

Vị trí của các trạng từ bỏ trong thì hiện tại trả thành

– already, never, ever, just: sau “have/ has” cùng đứng trước đụng tự phân tự II.

– already: cũng rất có thể đứng cuối câu.

Example: I have sầu just come bachồng trang chính. (Tôi vừa mới về nhà.)

– Yet: đứng cuối câu, với thường xuyên được áp dụng vào câu tủ định và nghi ngại.

Example: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa tính với tôi về bạn.)

– so far, recently, lately, up lớn present, up to this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: cũng có thể cầm đầu hoặc cuối câu.

Example: I have seen this film recently. (Tôi coi bộ phim này sát đây.)

các bài luyện tập thì bây chừ hoàn thành

Exercise 1: Cho dạng đúng của các rượu cồn từ trong ngoặc.

1. He (be)…………. at his computer for seven hours.

2. She (not/have) ……………any fun a long time.

3. My father (not/ play)……….. any sport since last year.

4. I’d better have sầu a shower. I (not/have)………. one since Thursday.

5. I don’t live sầu with my family now and we (not/see)…………. each other for five years.

6. I…… just (realize)…………… that there are only four weeks khổng lồ the kết thúc of term.

7. She (finish) … reading two books this week. 

8. How long…….. (you/know)………. each other?

9. ……….(You/ take)………… many photographs?

10. He (eat)………………. at the King Power nguồn Hotel yet?

11. They (live) ………….here all their life..

12. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.

13. I (buy)…………. a new carpet. Come & look at it.

14. She (write)………….. three books about her wild life.

15. We (finish) ……………………one English course. 

Exercise 2: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không thay đổi.

1. This last time she came baông xã khổng lồ her hometown was 4 years ago.

=> She hasn’t………………………………………………………………………………………………

2. He started working as a ngân hàng clerk 3 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

3. It has been 5 years since we first flew lớn Singapore.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

4. I last had my hair cut in November.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

5. The last time we called each other was 5 months ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

6. It is a long time since we last met.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

7. When did you have sầu it?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

8. This is the first time I had such a delicious meal.

=> I have never………………………………………………………………………………………………….

9. I haven’t seen hlặng for 8 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

10. To day is Saturday. I haven’t taken a bath since Wednesday.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gói Hàng Gửi Giao Hàng Tiết Kiệm Chuẩn 2021, Hướng Dẫn Cách Đăng Ký Dịch Vụ Gửi Hàng Qua Ghtk

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Exercise 3: Mỗi câu sau đựng một lỗi không nên. Tìm cùng sửa chúng.

1. I haven’t cutted my hair since last June.

…………………………………………..

2. She has not working as a teacher for almost 5 years.

…………………………………………..

3. The lesson haven’t started yet.

…………………………………………..

4. Has the mèo eat yet?

…………………………………………..

5. I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.

…………………………………………..

6. I have just decided khổng lồ start working next week.

…………………………………………..

7. He has been at his computer since seven hours.

…………………………………………..

8. She hasn’t receivedany good news since a long time.

…………………………………………..

9.My father hasn’t playedany sport for last year.

…………………………………………..

10. I’d better have sầu a shower. I hasn’t hadone since Thursday.

…………………………………………..

Exercise 4: Chia các hễ từ sau ở thì tương xứng. (Sử dụng thì bây chừ tiếp diễn cùng hiện tại hoàn thành)

1. My father (not/ play)……….. any sport since last year.

2. Some people (attend)………….the meeting right now.

3. I’d better have a shower. I (not/have)……………………one since Thursday.

4. I don’t live with my family now và we (not/see)……………………each other for five years.

5. Where is your mother? She………………………(have) dinner in the kitchen.

6. Why are all these people here? What (happen)…………………………..?

7. I………………….just (realize)…………… that there are only four weeks to lớn the kết thúc of term.

8. She (finish) … reading two books this week. 

9. At present, he (compose)……………………a piece of music.

10. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.

Exercise 5: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi.

1. She started to live sầu in Hanoi 2 years ago. (for)

-> …………………………………………………

2. He began to lớn study English when he was young. (since)

-> …………………………………………………

3. I have never eaten this kind of food before. (This is)

-> …………………………………………

4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

-> …………………………………………

5. This is the best novel I have ever read. (before)

-> …………………………………………

Exercise 6: Viết lại những câu sau dựa trên các từ bỏ đến sẵn gồm áp dụng thì hiện thời hoàn thành.

1. We/ not eat/ out/ since/ mom’s birthday.

…………………………………………..

2. How/ long/ you/ live/ here?

…………………………………………..

3. You/ ever/ been/ Russia?

…………………………………………..

4. She/ not/ meet/ kids/ since Christmas.

…………………………………………..

5. They/ repair/ lamps/ yet?

…………………………………………..

Đáp án bài tập thì bây giờ trả thành

Exercise 1: Cho dạng đúng của những động từ bỏ trong ngoặc.

1. has been 2. hasn’t had 3. hasn’t played 4. haven’t had 5. haven’t seen 6. have…realized 7. has finished 8. have…known 9. Have you taken 10. Has he eaten 11. have sầu lived 12. has…left; has left/ left 13. have bought 14. has written 15. have sầu finished

Exercise 2: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa không đổi.

1. She hasn’t come bachồng hometown for 4 years. 2. He has worked as a bank clerk for 3 months. 3. We have sầu not flown to Singapore for 5 years. 4. I haven’t had my hair cut since November. 5. We haven’t called each other for 5 months. 6. We haven’t met each other for a long time. 7. How long have you had it? 8. I have sầu never had such a delicious meal. 9. The last time I saw him was 8 days ago. 10. Today is Saturday. I haven’t taken a bath since Wednesday. (It is three days since I last took a bath.)

Exercise 3: Mỗi câu sau chứa một lỗi không đúng. Tìm và sửa bọn chúng.

1. cutted => cut 2. working => worked 3. haven’t => hasn’t 4. eat => eaten 5. hasn’t => haven’t 6. (Ko sai) 7. since => for 8. since => for 9. for => since 10. hasn’t => haven’t

Exercise 4: Chia các cồn tự sau làm việc thì phù hợp. (Sử dụng thì ngày nay tiếp diễn và ngày nay hoàn thành)

1. hasn’t played 2. are attending 3. haven’t had 4. haven’t seen 5. is having 6. is happening 7. have just realized 8. has finished 9. is composing 10. are having

Exercise 5: Viết lại đều câu sau thế nào cho nghĩa ko thay đổi.

1. She has lived in Hanoi for 2 years. 2. He has studied English since he was a young man. 3. This is the first time that I have sầu ever eaten this kind of food. 4. She is the most beautiful girl that I have sầu ever seen. 5. I have sầu never read such a good novel before.

Exercise 6: Viết lại những câu sau dựa trên các từ mang đến sẵn tất cả áp dụng thì bây chừ ngừng.

1. We haven’t eaten out since mom’s birthday. 2. How long have sầu you lived here? 3. Have sầu you ever been to lớn Russia? 4. She hasn’t met her kids since Christmas. 5. Have sầu they repaired the lamps yet?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *