Excel mang đến joy6.vn 365 Excel cho joy6.vn 365 dành cho máy Mac Excel đến website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Bài viết này miêu tả cú pháp phương pháp với cách dùng hàm NPV trong joy6.vn Excel.

Bạn đang xem: Cách tính npv và irr bằng excel

Mô tả

Tính toán cực hiếm hiện tại ròng của một khoản đầu bốn bằng cách dùng lãi suất chiết khấu và một chuỗi các khoản tkhô giòn toán (giá trị âm) và thu nhập (quý hiếm dương) về sau.

Cú pháp

NPV(rate,value1,,...)

Cú pháp hàm NPV tất cả những đối số sau đây:

Rate Bắt buộc. Lãi suất chiết khấu trong cả một kỳ.

Value1, value2, ... Value1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. 1 tới 254 đối số thể hiện các khoản thanh khô toán và thu nhập.

Value1, value2 v.v. phải có gần đúng cách thời gian bằng nhau và xảy ra vào cuối mỗi kỳ.

Hàm NPV sử dụng thứ tự của value1, value2 v.v. để diễn giải thứ tự của các dòng tiền. Hãy bảo đảm người mua nhập các giá trị tkhô cứng toán và thu nhập theo đúng thứ tự.

Những đối số là các ô trống, giá trị lô-gic hoặc dạng biểu thị số bằng vnạp năng lượng bản, cực hiếm lỗi hoặc văn bản mà không thể chuyển thành số sẽ được bỏ qua.

Nếu đối số là mảng tốt tđam mê chiếu, chỉ các số trong mảng giỏi tđê mê chiếu đó mới được tính. Các ô trống, quý giá lô-gic, vnạp năng lượng bản hoặc giá trị lỗi vào mảng hoặc tđam mê chiếu bị bỏ qua.

Chú thích

Khoản đầu tứ NPV xuất phát một kỳ trước ngày của dòng tiền quý hiếm 1 và kết thúc với dòng tiền cuối cùng vào danh sách. Việc tính toán NPV dựa vào các dòng tiền sau này. Nếu dòng tiền thứ nhất của quý khách hàng xảy ra vào đầu của kỳ thứ nhất, thì quý hiếm thứ nhất phải được thêm vào kết quả NPV, chứ không được đưa vào các đối số cực hiếm. Để biết thêm báo cáo, hãy xem các ví dụ dưới đây.

Nếu n là số dòng tiền vào danh sách các quý giá, thì công thức của NPV là:

*

Hàm NPV tương tự như hàm PV (quý giá hiện tại). Sự sự khác biệt chính giữa hàm PV và hàm NPV là ở chỗ hàm PV mang đến phép các dòng tiền bắt nguồn ở cuối kỳ hoặc ở đầu kỳ. Không như là nlỗi các cực hiếm dòng tiền NPV biến thiên, các dòng tiền PV phải ko đổi vào cả kỳ đầu tứ. Để biết thêm báo cáo về niên kyên ổn và các hàm tài chính, hãy xem PV.

NPV cũng có tương quan đến hàm IRR (tỷ suất hoàn vốn nội bộ). IRR là tỷ suất mà tại đó NPV bằng không: NPV(IRR(...), ...) = 0.

Ví dụ

Sao chxay dữ liệu ví dụ vào bảng sau đây cùng ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị tác dụng, hãy chọn chúng, nhấn F2 cùng tiếp đến dìm Enter. Nếu đề nghị, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem tất cả dữ liệu.

Xem thêm: #2 Cách Lấy Lại Bài Viết Đã Xóa Trên Facebook Fanpage, Hướng Dẫn Khôi Phục Bài Viết Đã Xóa Trên Facebook

Dữ liệu

Mô tả

0,1

Tỷ lệ chiết khấu hàng năm

-10000

giá thành ban đầu của khoản đầu tư chi tiêu một năm kể từ ngày hôm nay

3000

Thu nhập năm đầu tiên

4200

Thu nhập năm thứ hai

6800

Thu nhập năm trang bị ba

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NPV(A2, A3, A4, A5, A6)

Giá trị bây chừ thuần của khoản đầu tư chi tiêu này

$1.188,44

Ví dụ 2

Dữ liệu

Mô tả

0,08

Tỷ lệ chiết khấu hàng năm. Giá trị này có thể biểu lộ tỷ lệ lạm phát hoặc lãi suất của một khoản đầu tư chi tiêu cạnh tranh.

-40000

giá thành thuở đầu của khoản đầu tư

8000

Thu nhập năm đầu tiên

9200

Thu nhập năm máy hai

10000

Thu nhập năm máy ba

12000

Thu nhập năm thứ tư

14500

Thu nhập năm thiết bị năm

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NPV(A2, A4:A8)+A3

Giá trị ngày nay thuần của khoản chi tiêu này

$1.922,06

=NPV(A2, A4:A8, -9000)+A3

Giá trị hiện tại thuần của khoản đầu tư chi tiêu này, với khoản lỗ năm trang bị sáu là 9000