Cách Viết Cấu Hình Electron Của Ion

A.Lí thuyết

I. Thứ đọng tự những nấc tích điện trong ngulặng tử:

Quy tắc: "Các electron vào nguyên ổn tử thứu tự chiếm các nút năng lượng tự tốt đến cao"

- Từ trong ra phía bên ngoài gồm 7 mức năng lượng, tương đương với 7 lớp e

- Trong các lớp: Các e theo lần lượt chỉ chiếm những phân lớp theo phân nút năng lượng tăng dần đều là s, p, d, f…

- Thđọng từ thu xếp theo nút năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3d 4p 5s ...quý khách hàng vẫn xem: Cấu hình electron của ion


*

II.Cấu hình electron của nguyên ổn tử

1.Cấu hình electron của ngulặng tử

- Là cách để bộc lộ sự xắp sếp các e vào nguyên tử trong các lớp cùng phân lớp

- Cách màn biểu diễn thông số kỹ thuật (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

Bạn đang xem: Cách viết cấu hình electron của ion

l: tên phân lớp.

a: Số e có mặt trên phân lớp và lớp tương ứng

VD: 1s1 là thông số kỹ thuật với 1 e tại phân lớp s của lớp thứ 1 (phân lớp 1s)

* Các bước viết cấu hình electron:

- Xác định số electron của nguim tử.

- Điền e vào các phân lớp theo lắp thêm từ bỏ nút tích điện. (Chụ ý mang lại số e buổi tối nhiều cho các phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e có thể viết theo từng lớp, ví dụ Na cóthông số kỹ thuật 1s22s22p63s1 hoàn toàn có thể được viết gọn gàng dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố bọn họ s, chúng ta p, chúng ta d:

- e sau cuối điền vào phân lớp làm sao thì ngulặng tố là họ đấy

VD:

- Ar là nguyên ổn tố p bởi vì electron sau cùng của Ar điền vào phân lớp p.

- Fe là nguyên tố d vày electron sau cùng của Fe điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên ổn tử của 20 nguyên ổn tố đầu

- SGK.

- Nhận xét: Các nguyên ổn tố đông đảo họ s cùng p

3.đặc điểm của electron phần bên ngoài cùng

- Đối với tất cả những nguyên tố, lớp ngoài thuộc có rất nhiều độc nhất vô nhị là 8 electron (ko tđắm đuối gia vào những bội phản ứng chất hóa học (trừ một trong những đk quánh biệt).

- Khí hiếm: có 8 electron phần bên ngoài cùng (trừ He có 2 electron phần bên ngoài cùng)

- Kim loại: 1, 2, 3 electron lớp bên ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron nghỉ ngơi phần bên ngoài cùng

- Nguyên tử có 4 electron không tính thuộc có thể là nguim tử của nguyên ổn tốsắt kẽm kim loại hoặc phi kim.

B. Bài tập

1. Dạng 1:Tìm ngulặng tố với viết cấu hình electron của nguim tử

- Tìm Z =>Tên nguyên tố, viết thông số kỹ thuật electron.

VD:Một nguyên tử X gồm số hiệu nguim tử Z =19. Số lớp electron vào ngulặng tử X là

5 C. 3 D.

Xem thêm: Cách Xóa Bảng Mà Vẫn Còn Chữ Trong Word 2010, Cách Xóa Bảng Trong Word Mà Không Mất Chữ

6

Z = 19⇒ Cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ gồm số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết thông số kỹ thuật electron của ion - Xác định đặc thù của ngulặng tố

a. Từ thông số kỹ thuật e của ngulặng tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

- Cấu hình e của ion dương: ít hơn số e ngơi nghỉ phân lớp ngoài cùng của ngtử bằng đúng năng lượng điện ion đó.

- Cấu hình e của ion âm: nhận thêm số e bằng đúng điện tích ion kia vào phân lớp bên ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào cấu hình e, xác định cấu tạo nguim tử, tính chất của nguim tố.

- Lớp kế bên cùng gồm 8 e làngtố khí hiếm.

- Lớp ngoài thuộc có một, 2, 3 e lànguyên ổn tố kim loại.

- Lớp ngoài cùng tất cả 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim- Lớp quanh đó thuộc có 4 e có thể là sắt kẽm kim loại, tuyệt phi kyên ổn.

VD1: Cu2+ có thông số kỹ thuật electron là

A. 1s22s22p63s23p63d94s2 B. 1s22s22p63s23p63d104s1 C. 1s22s22p63s23p63d9 D. 1s22s22p63s23p63d8

Hướng dẫn: Cấu hình e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *