CÁCH XÓA DUY TRÌ ĐĂNG NHẬP FACEBOOK

các bạn ơi giúp với. tại sao mình không tắt đc cái duy trì đăng nhập đi thế hjx. giờ chỉ cần mở máy tính ra vào face đã hiện tên ra rồi. như vậy ai cũng vào face cảu mình đc hjx. mình thử hết mọi cách rồi. kể cả thay mật khẩu. hoặc lấy nick khác đăng nhập xong ấn duy trì đăng nhập.. thoát ra thì vẫn là nick của mình hjx. ai biết chỉ giúp mình với, came ơn


Bạn đang xem: Cách xóa duy trì đăng nhập facebook

","product_id":0,"type":0,"date":1365635954,"date_text":"8 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4071\/414623\/tai-sao-minh-khong-tat-dc-cai-duy-tri-dang-nhap-face-di.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"lovestory_MT","name":"ng\u01b0\u1eddi c\u00f4 \u0111\u01a1n","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"langtuyeuem_hy9x
*

Nhiều người thường có thói quen lưu lại mật khẩu (password) khi đăng nhập vào một trang web nào đó.Một số khác do mới làm quen với máy vi tính hoặc không rành tiếng Anh nên rất ít khi đọc kỹ các hộp thoại thông báo mà cứ bấm chuột bừa vào một nút nào đó trên hộp thoại nhằm đóng nó lại, vô tình lưu lại mật khẩu đăng nhập của mình. Nếu sử dụng trình duyệt web Mozilla Firefox thì động tác này có thể khiến bạn sẽ phải hối tiếc!Firefox có một tính năng, không biết nên cho là hay hoặc dở, đó là cho phép xem các mật khẩu đã lưu lại khi duyệt web. Các trình duyệt web khác cũng có tính năng lưu lại mật khẩu nhưng không cho phép người dùng xem mà mã hoá mật khẩu bằng một thuật toán đặc biệt. Muốn xem phải dùng đến một phần mềm chuyên dụng, chẳng hạn như Asterisk Logger.Trong Firefox, người ta có thể xem các mật khẩu đã lưu một cách dễ dàng và “rõ như ban ngày” bằng cách vào menu Tools>Options, trong hộp thoại Options xuất hiện, chọn thẻ Security, bấm nút Show Passwords, sau đó trong hộp thoại Remember Passwords bấm nút Show Passwords.


*

Nếu đã lỡ lưu các mật khẩu, để tránh điều này, bạn hãy bấm chuột vào nút Remove All để xoá chúng. Nếu muốn Firefox không lưu mật khẩu khi bạn đăng nhập vào một trang web nào đó thì bạn hãy bấm nút “Never for this site” (không lưu mật khẩu trang web này từ giờ trở đi) ở hộp thoại Do you want Firefox to remember this password. Nếu bạn bấm nút Not Now thì Firefox không lưu mật khẩu bây giờ nhưng sẽ lại hiện hộp thoại này ở lần đăng nhập kế tiếp và bạn lại phải mất công bấm Never…Để an toàn hơn nữa, bạn có thể tắt luôn hộp thoại Do you want Firefox to remember this password bằng cách vào menu Tools>Options, trong hộp thoại Options xuất hiện, chọn thẻ Security, rồi bỏ chọn dòng Remember passwords for sites và bấm nút OK.


Xem thêm: Hướng Dẫn Xử Lý Tài Khoản Ebay Bị Đình Chỉ, Tài Khoản Ebay Bị Đình Chỉ

*

Tốt nhất, sau khi duyệt web xong bằng Firefox bạn bấm chuột vào menu Tools>Clear Private Data hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift+Delete, hộp thoại Clear Private Data xuất hiện, đánh dấu chọn ở tất cả các dòng và bấm nút Clear Private Data Now. Ngay lập tức, Firefox sẽ xoá mọi dấu vết khi bạn duyệt web.Ngoài ra, bạn cần tạo thói quen đọc kỹ các hộp thoại xuất hiện trước khi bấm chuột, và không nên lưu lại mật khẩu khi duyệt web ở các máy tính công cộng, dù sử dụng Firefox hay bất cứ trình duyệt nào khác.


Nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi th\u01b0\u1eddng c\u00f3 th\u00f3i quen l\u01b0u l\u1ea1i m\u1eadt kh\u1ea9u (password) khi \u0111\u0103ng nh\u1eadp v\u00e0o m\u1ed9t trang web n\u00e0o \u0111\u00f3.M\u1ed9t s\u1ed1 kh\u00e1c do m\u1edbi l\u00e0m quen v\u1edbi m\u00e1y vi t\u00ednh ho\u1eb7c kh\u00f4ng r\u00e0nh ti\u1ebfng Anh n\u00ean r\u1ea5t \u00edt khi \u0111\u1ecdc k\u1ef9 c\u00e1c h\u1ed9p tho\u1ea1i th\u00f4ng b\u00e1o m\u00e0 c\u1ee9 b\u1ea5m chu\u1ed9t b\u1eeba v\u00e0o m\u1ed9t n\u00fat n\u00e0o \u0111\u00f3 tr\u00ean h\u1ed9p tho\u1ea1i nh\u1eb1m \u0111\u00f3ng n\u00f3 l\u1ea1i, v\u00f4 t\u00ecnh l\u01b0u l\u1ea1i m\u1eadt kh\u1ea9u \u0111\u0103ng nh\u1eadp c\u1ee7a m\u00ecnh. N\u1ebfu s\u1eed d\u1ee5ng tr\u00ecnh duy\u1ec7t web Mozilla Firefox th\u00ec \u0111\u1ed9ng t\u00e1c n\u00e0y c\u00f3 th\u1ec3 khi\u1ebfn b\u1ea1n s\u1ebd ph\u1ea3i h\u1ed1i ti\u1ebfc!Firefox c\u00f3 m\u1ed9t t\u00ednh n\u0103ng, kh\u00f4ng bi\u1ebft n\u00ean cho l\u00e0 hay ho\u1eb7c d\u1edf, \u0111\u00f3 l\u00e0 cho ph\u00e9p xem c\u00e1c m\u1eadt kh\u1ea9u \u0111\u00e3 l\u01b0u l\u1ea1i khi duy\u1ec7t web. C\u00e1c tr\u00ecnh duy\u1ec7t web kh\u00e1c c\u0169ng c\u00f3 t\u00ednh n\u0103ng l\u01b0u l\u1ea1i m\u1eadt kh\u1ea9u nh\u01b0ng kh\u00f4ng cho ph\u00e9p ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng xem m\u00e0 m\u00e3 ho\u00e1 m\u1eadt kh\u1ea9u b\u1eb1ng m\u1ed9t thu\u1eadt to\u00e1n \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t. Mu\u1ed1n xem ph\u1ea3i d\u00f9ng \u0111\u1ebfn m\u1ed9t ph\u1ea7n m\u1ec1m chuy\u00ean d\u1ee5ng, ch\u1eb3ng h\u1ea1n nh\u01b0 Asterisk Logger.Trong Firefox, ng\u01b0\u1eddi ta c\u00f3 th\u1ec3 xem c\u00e1c m\u1eadt kh\u1ea9u \u0111\u00e3 l\u01b0u m\u1ed9t c\u00e1ch d\u1ec5 d\u00e0ng v\u00e0 “r\u00f5 nh\u01b0 ban ng\u00e0y” b\u1eb1ng c\u00e1ch v\u00e0o menu Tools>Options, trong h\u1ed9p tho\u1ea1i Options xu\u1ea5t hi\u1ec7n, ch\u1ecdn th\u1ebb Security, b\u1ea5m n\u00fat Show Passwords, sau \u0111\u00f3 trong h\u1ed9p tho\u1ea1i Remember Passwords b\u1ea5m n\u00fat Show Passwords.\r\n
\r\nN\u1ebfu \u0111\u00e3 l\u1ee1 l\u01b0u c\u00e1c m\u1eadt kh\u1ea9u, \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh \u0111i\u1ec1u n\u00e0y, b\u1ea1n h\u00e3y b\u1ea5m chu\u1ed9t v\u00e0o n\u00fat Remove All \u0111\u1ec3 xo\u00e1 ch\u00fang. N\u1ebfu mu\u1ed1n Firefox kh\u00f4ng l\u01b0u m\u1eadt kh\u1ea9u khi b\u1ea1n \u0111\u0103ng nh\u1eadp v\u00e0o m\u1ed9t trang web n\u00e0o \u0111\u00f3 th\u00ec b\u1ea1n h\u00e3y b\u1ea5m n\u00fat “Never for this site” (kh\u00f4ng l\u01b0u m\u1eadt kh\u1ea9u trang web n\u00e0y t\u1eeb gi\u1edd tr\u1edf \u0111i) \u1edf h\u1ed9p tho\u1ea1i Do you want Firefox to remember this password. N\u1ebfu b\u1ea1n b\u1ea5m n\u00fat Not Now th\u00ec Firefox kh\u00f4ng l\u01b0u m\u1eadt kh\u1ea9u b\u00e2y gi\u1edd nh\u01b0ng s\u1ebd l\u1ea1i hi\u1ec7n h\u1ed9p tho\u1ea1i n\u00e0y \u1edf l\u1ea7n \u0111\u0103ng nh\u1eadp k\u1ebf ti\u1ebfp v\u00e0 b\u1ea1n l\u1ea1i ph\u1ea3i m\u1ea5t c\u00f4ng b\u1ea5m Never…\u0110\u1ec3 an to\u00e0n h\u01a1n n\u1eefa, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 t\u1eaft lu\u00f4n h\u1ed9p tho\u1ea1i Do you want Firefox to remember this password b\u1eb1ng c\u00e1ch v\u00e0o menu Tools>Options, trong h\u1ed9p tho\u1ea1i Options xu\u1ea5t hi\u1ec7n, ch\u1ecdn th\u1ebb Security, r\u1ed3i b\u1ecf ch\u1ecdn d\u00f2ng Remember passwords for sites v\u00e0 b\u1ea5m n\u00fat OK.\r\n
\r\nT\u1ed1t nh\u1ea5t, sau khi duy\u1ec7t web xong b\u1eb1ng Firefox b\u1ea1n b\u1ea5m chu\u1ed9t v\u00e0o menu Tools>Clear Private Data ho\u1eb7c b\u1ea5m t\u1ed5 h\u1ee3p ph\u00edm Ctrl+Shift+Delete, h\u1ed9p tho\u1ea1i Clear Private Data xu\u1ea5t hi\u1ec7n, \u0111\u00e1nh d\u1ea5u ch\u1ecdn \u1edf t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c d\u00f2ng v\u00e0 b\u1ea5m n\u00fat Clear Private Data Now. Ngay l\u1eadp t\u1ee9c, Firefox s\u1ebd xo\u00e1 m\u1ecdi d\u1ea5u v\u1ebft khi b\u1ea1n duy\u1ec7t web.Ngo\u00e0i ra, b\u1ea1n c\u1ea7n t\u1ea1o th\u00f3i quen \u0111\u1ecdc k\u1ef9 c\u00e1c h\u1ed9p tho\u1ea1i xu\u1ea5t hi\u1ec7n tr\u01b0\u1edbc khi b\u1ea5m chu\u1ed9t, v\u00e0 kh\u00f4ng n\u00ean l\u01b0u l\u1ea1i m\u1eadt kh\u1ea9u khi duy\u1ec7t web \u1edf c\u00e1c m\u00e1y t\u00ednh c\u00f4ng c\u1ed9ng, d\u00f9 s\u1eed d\u1ee5ng Firefox hay b\u1ea5t c\u1ee9 tr\u00ecnh duy\u1ec7t n\u00e0o kh\u00e1c.\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":414623,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *