Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hình vành khănlà phần hình tròn thân hai tuyến phố tròn đồng trọng điểm (h.65).Quý khách hàng đang xem: Diện tích hình vành khăn

Tính diện tích hình vành khăn lúc R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình vành khăn

Hình vành khănlà phần hình trụ thân hai đường tròn đồng trung tâm (h.65).

a) Tính diện tích S S của hình vành khăn uống theo R1cùng R2(mang sử R1> R2).

b) Tính diện tích S hình vành khăn uống Lúc R1= 10,5 centimet, R2= 7,8cm.


*

Hình vành khănlà phần hình trụ thân hai tuyến phố tròn đồng trọng tâm (h.65)


*

Hình vành khăn uống là phần hình trụ nằm giữa hai tuyến phố tròn đồng chổ chính giữa.

a) Tính diện tích S S của hình vành khnạp năng lượng theo R1và R2(trả sử R1cùng R2).

b) Tính diện tích hình vành khăn Khi R1= 10,5 cm, R2= 7,8 centimet.


*

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích hình tròn (O;R1) là S1 = πR12.

Diện tích hình tròn (O;R2) là S2 = πR22.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Y Thái Bình Điểm Chuẩn 2020, Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược Thái Bình Năm 2021

Diện tích hình vành khnạp năng lượng là:

S = S1 – S2 = πR12- πR22 = π( R12 – R22)

b) Ttốt số: S = 3,14. (10,52 – 7,82) = 155,1(cm2)

Cho tam giác AHB bao gồm góc H = 90 ° ,góc A = 30° và BH =4centimet.Tia phân giác góc B giảm AH tại O.Vẽ mặt đường tròn (O;OH) với mặt đường tròn (O;OA).Tính diện tích S hình vành khnạp năng lượng nằm giữa hai tuyến phố tròn trên

đến hình trụ đồng trọng điểm , hình tròn trụ nhỏ nhắn bao gồm chu vi bằng 18.84 cm, hình tròn phệ bao gồm chu vi 31.4 centimet. hãy tính diện tích S vành khuim vày nhì hinch tròn đó tạo thành.

vành khuyên ổn là gì vậy

nếu như diện tích S là (18,84/3,14/1)*(18,84/3,14/1)*3,14=113,04 cm2

113,04+(31,4/3,14/2)*(31,4/3,14/2)*3,14=191,54 cm2

Cho nhì hình trụ đồng trung ương ,hình tròn trụ trước tiên cóp chu vi18.84cm hình trụ đồ vật nhì tất cả chu vi là 31.2centimet tính diện tích hình vành khuim do nhì hình trụ tạo ra thành

Cho hai hình tròn đồng tâm, hình trụ trước tiên có chu vi 18,84centimet, hình tròn sản phẩm công nghệ hai tất cả chu vi 31,4centimet. Hãy tính diện tích S hình vành khuyên ổn do nhị hình trụ đó chế tạo thành

Bán kính hình trụ mập là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn trụ phệ là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ dại là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn trụ nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khulặng là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

Bán kính hình tròn phệ là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn trụ bự là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình trụ bé dại là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình trụ nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khulặng là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

đến nhì hình tròn đòng trung ương,hình trụ thứ nhất có chu vi 18,84 cm;hình tròn thiết bị hai bao gồm chu vi 31,2 centimet.hãy tính diện tích hình vành khulặng vày nhì hình trụ chế tạo thành