Công thức tính năng lượng liên kết

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ – NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

Chủ đề này gồm các sự việc sau: Tmáu tương đối dong dỏng, kết cấu ngulặng tử, tích điện link.

Bạn đang xem: Công thức tính năng lượng liên kết

A. LÍ THUYẾT

I. Tmáu kha khá hẹp

1. Kăn năn lượng tương đối tính:
*

2. Năng lượng toàn phần:
*
K=(m-m_0).c^2" />

(Năng lượng toàn phần là gồm 2 các loại năng lượng tích điện nghỉ với động năng, K là đụng năng, m là cân nặng tương đối tính, m0 khối lượng nghỉ)

II. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

1. Cấu tạo ra phân tử nhân nguyên tử

a. Cấu tạo

* Hạt nhân được cấu trúc tự những nuclôn. Có nhì một số loại nuclôn:

– Prôtôn (p), khối lượng

*
, có năng lượng điện nguyên ổn tố dương +e (
*
).

– Nơtrôn (n), khối lượng

*
, ko sở hữu điện

b. Kí hiệu.

*
trong đó:

+ Z là nguyên ổn tử số giỏi số prôtôn vào phân tử nhân.

+ A là số khối hận bằng tổng số proton (Z) với số nơtron A = Z + N.

c. Kích thước của phân tử nhân:

*

2. Đồng vị

Là hồ hết nguyên ổn tử mà lại phân tử nhân gồm thuộc số prôton Z tuy nhiên có số nơtron N khác nhau.

VD:

*

3. Đơn vị khối lượng nguyên ổn tử

a. Khái niệm:

– Đơn vị khối lượng vào đồ gia dụng lí phân tử nhân là cân nặng nguyên tử, kí hiệu làu.

Xem thêm: Cách Thoát Khỏi Nhóm Chat Trên Facebook, Thoát Trò Chuyện Nhóm, Group Chat Trên Facebook

*
đồng vị
*

b. Chú ý:

+ Kăn năn lượng của ngulặng tử

*
; Khối lượng của hạt nhân
*

*

III. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

1. Lực hạt nhân

– Lực phân tử nhân: là lực can hệ thân các nuclon vào phân tử nhân

– Điểm lưu ý của lực đó:

+ Có độ mạnh khôn xiết mạnh

+ Chỉ tất cả công dụng trong nửa đường kính phân tử nhân

2. Độ hụt khối

Hạt nhân

*
có trọng lượng m.

– Độ hụt khối:

*
-m." />

Trong đó: m: trọng lượng phân tử nhân

*
: trọng lượng Z protôn

*
: trọng lượng N notrôn

*
: độ hụt khối

3. Năng lượng liên kết

– (Năng lượng để phá cần thiết để vạc vỡ vạc hạt nhân = tích điện lan ra khi phối kết hợp những nu thành 1 phân tử nhân) là tích điện link giữa các nuclôn trong hạt nhân:

*
hay
*
. c^2" />
.

4.Năng lượng link riêng

Là năng lượng liên kết tính cho một nuclôn:

*
đặc thù đến độ bền vững của phân tử nhân.

– Hạt nhân bao gồm năng lượng liên kết riêng biệt càng béo thì sẽ càng bền vững: Hạt nhân bao gồm số kân hận vừa đủ từ bỏ 50-70 là phân tử nhân bề cũ nhất (năng lượng liên kết riêng lớn nhất cỡ 8,8 MeV/nu)

5. Ví dụ

ví dụ như về hệ thức Anhxtanh:Một đồ tất cả cân nặng nghĩ 75 kg vận động cùng với vận tốc 0,6c (c là vận tốc của ánh nắng trong chân không) thì khối lượng tương đối tính của nó là

A.100 kg. B.80 kilogam. C.75 kg. D. 60 kilogam.

Hướng dẫn

*
m_0=60kg" />

=> Đáp án D

lấy một ví dụ về độ hụt kăn năn và tích điện liên kết:Khối lượng của hạt nhân

*
là 10,0113u, trọng lượng của nơtron là
*
, cân nặng của proton là
*
*
.Năng lượng links riêng biệt của phân tử nhân
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *