ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2012

... GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Ý ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN; Khối: D (Đáp án - Thang điểm có 04 trang) Nội dung Hoàn cảnh diễn việc Mị nhìn thấy d ng ... chuyện; d nh khoảng trống cho người đọc suy tưởng, phán đoán Về tương đồng khác biệt hai kết thúc truyện (0,5 điểm) - Tương đồng: Hai kết thúc truyện phản ánh thực tăm tối người trước Cách mạng tháng ... thời đại Thơ vừa phảng phất phong vị cổ điển Câu Ý Nội dung Hình ảnh tạo vật thi n nhiên tâm trạng nhân vật trữ tình (4,5 điểm) - Hình ảnh tạo vật thi n nhiên (1,5 điểm): + Hình ảnh trung tâm d ng...

Bạn đang xem: Đề thi đại học môn văn khối d năm 2012


*

... GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Ý ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN; Khối: D (Đáp án - Thang điểm có 04 trang) Nội dung Hoàn cảnh diễn việc Mị nhìn thấy d ng ... chuyện; d nh khoảng trống cho người đọc suy tưởng, phán đoán Về tương đồng khác biệt hai kết thúc truyện (0,5 điểm) - Tương đồng: Hai kết thúc truyện phản ánh thực tăm tối người trước Cách mạng tháng ... thời đại Thơ vừa phảng phất phong vị cổ điển Câu Ý Nội dung Hình ảnh tạo vật thi n nhiên tâm trạng nhân vật trữ tình (4,5 điểm) - Hình ảnh tạo vật thi n nhiên (1,5 điểm): + Hình ảnh trung tâm d ng...
*

... GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Ý ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN; Khối: D (Đáp án - Thang điểm có 04 trang) Nội dung Hoàn cảnh diễn việc Mị nhìn thấy d ng ... bảo yêu cầu kiến thức Trên ý thí sinh cần đáp ứng; việc cho điểm cụ thể câu cần d a vào hướng d n chấm kèm theo - Hết - ĐÁP ÁN THAM KHẢO MÔN TOÁN KHỐI D Phần chung cho tất thí sinh Câu I Khảo ... thời đại Thơ vừa phảng phất phong vị cổ điển Câu Ý Nội dung Hình ảnh tạo vật thi n nhiên tâm trạng nhân vật trữ tình (4,5 điểm) - Hình ảnh tạo vật thi n nhiên (1,5 điểm): + Hình ảnh trung tâm d ng...
*

... ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH TH C ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI H C NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối A (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM C u I (2,0 điểm) Đáp án Điểm (1,0 điểm) ... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH TH C Câu Ý ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI H C NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN; Khối: C (Đáp án - Thang điểm c 04 trang) Nội dung Ở phần nói ... rõ hai kiểu người đối lập nhân c ch: loại người tiêu c c thấp hèn c n phê phán, mẫu người tích c c cao c n trân trọng - C n noi theo lối sống người chân chính, coi trọng kết thật kiên nhẫn phấn...
*

... GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối A (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu I (2,0 điểm) Đáp án ... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Đáp án Điểm a) (1,0 ... với AB Hạ AD ⊥ ∆ (D ∈ ∆) ⇒ AB // (SND) ⇒ d( AB, SN) = d( AB, (SND)) = d( A, (SND)) Hạ AH ⊥ SD (H ∈ SD) ⇒ AH ⊥ (SND) ⇒ d( A, (SND)) = AH Tam giác SAD vuông A, có: AH ⊥ SD AD = MN = a ⇒ d( AB, SN) =...
*

... đạo đ c xã hội, phần làm đỗ vỡ niềm tin người vào giá trị tốt đẹp, c n trở phát triển bền vững đất nư c - Sự c n thi t vi c giáo d c, rèn luyện đ c tính trung th c thi c sống: + Trung th c thẳng, ... sai l c không gian dối , thể trình độ l c mình… + Trung th c đánh giá hiệu qủa giáo d c, giúp cho người h c , người day, quan quản lí nắm th c trang để đề biện pháp phù hợp + Trung th c đ c tính ... hàng chài (Chi c thuyền xa – Nguyễn Minh Châu) Kim Lân Nguyễn Minh Châu hai nhà văn tiêu biểu văn xuôi Việt Nam đại “Vợ nhặt ” “Chi c thuyền xa” truyện ngắn dung dị để lại ám ảnh sâu s c lòng độc...
... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH TH C Câu Ý ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI H C NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN; Khối: C (Đáp án - Thang điểm c 04 trang) Nội dung Ở phần nói ... nhẫn c ng vi c để làm nên kết th c sự, thành c ý nghĩa lớn Đối với họ, c thành th c tạo nên giá trị th c người, dù c phải trả giá đắt + Về th c chất, c ch hành xử thu c lối sống chân th c, trung ... rõ hai kiểu người đối lập nhân c ch: loại người tiêu c c thấp hèn c n phê phán, mẫu người tích c c cao c n trân trọng - C n noi theo lối sống người chân chính, coi trọng kết thật kiên nhẫn phấn...
... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH TH C Câu Ý ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI H C NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN; Khối: C (Đáp án - Thang điểm c 04 trang) Nội dung Ở phần nói ... nhẫn c ng vi c để làm nên kết th c sự, thành c ý nghĩa lớn Đối với họ, c thành th c tạo nên giá trị th c người, dù c phải trả giá đắt + Về th c chất, c ch hành xử thu c lối sống chân th c, trung ... rõ hai kiểu người đối lập nhân c ch: loại người tiêu c c thấp hèn c n phê phán, mẫu người tích c c cao c n trân trọng - C n noi theo lối sống người chân chính, coi trọng kết thật kiên nhẫn phấn...

Xem thêm: Cách Nấu Cháo Hạt Chia Cho Bé, Tác Dụng Cách Sử Dụng Hạt Chia Cho Bé Ăn Dặm


... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH TH C Câu Ý ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI H C NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN; Khối: C (Đáp án - Thang điểm c 04 trang) Nội dung Ở phần nói ... nhẫn c ng vi c để làm nên kết th c sự, thành c ý nghĩa lớn Đối với họ, c thành th c tạo nên giá trị th c người, dù c phải trả giá đắt + Về th c chất, c ch hành xử thu c lối sống chân th c, trung ... rõ hai kiểu người đối lập nhân c ch: loại người tiêu c c thấp hèn c n phê phán, mẫu người tích c c cao c n trân trọng - C n noi theo lối sống người chân chính, coi trọng kết thật kiên nhẫn phấn...
... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI H C NĂM 2009 ĐỀ CHÍNH TH C Môn: NGỮ VĂN; Khối: C (Đáp án - Thang điểm c 04 trang) C u Ý I Nội dung Điểm Những nét tình c m nhân ... vi c Trung th c phẩm chất cao đẹp làm nên nhân c ch người đ c tính c n thi t cho sống, góp phần tích c c th c đẩy tiến xã hội Sống trung th c niềm hạnh ph c cao quí + Thi u trung th c làm điều gian ... Trong thi (1,0 điểm) + Trung th c phải làm th c l c chấp nhận đỗ đạt th c chất 0,5 C n gian lận làm c ch để đỗ đư c, không c n th c chất + Người trung th c phải người biết rõ: Trung th c thi dù...
... S AB, suy SH ⊥ ( ABCD ) Do SH đường cao hình chóp S.BMDN Ta có: SA + SB2 = a + 3a = AB2 nên tam giác SAB vuông S, suy a AB SM = = a Do tam giác SAM đều, suy SH = 2 Diện tích tứ giác BMDN SBMDN ... trình mặt phẳng qua ba điểm A, B, C (1,00 điểm) Ta có AB = ( 2; − 3; − 1) , AC = ( −2; − 1; − 1) , tích có hướng hai vectơ AB, AC n = ( 2; 4; − 8) Mặt phẳng qua ba điểm A, B, C nhận n làm vectơ ... = SABCD = 2a a3 Thể tích khối chóp S.BMDN V = SH.SBMDN = (đvtt) 3 S 0,50 E A M D H B N C Kẻ ME // DN (E ∈ AD) a suy AE = Đặt ϕ góc hai đường thẳng SM DN Ta có (SM, ME) = ϕ Theo định lý ba đường...
... I = xdx + x sin xdx = 0 π x2 π ∫ + x sin xdx = 0 π π + x sin xdx 32 ∫ 0,25 Đặt u = x;dv = sin xdx, suy du = dx; v = − cos x π Khi π 1 π 0,25 π ∫ x sin xdx = − x cos x + ∫ cos xdx = ∫ cos xdx 0 ... BC nên AH ⊥ ( A " BC ), nghĩa AH ⊥ ( BCD ") Do AH = d ( A,( BCD ")) 0,25 = + = a2 a Do d ( A,( BCD ")) = AH = Ta có AH Trang 2/4 AB 2 AA" 0,25 Câu Đáp án Ta có ( x − 4)2 + ( y − 4)2 + xy ≤ 32 ... 2i 0,25 Do w = + 3i 0,25 Môđun w 42 + 32 = 0,25 Trang 3/4 Câu Đáp án Gọi I tâm đường tròn (C) cần viết phương trình 7.b Do I ∈ d nên tọa độ I có d ng I (t ;2t + 3) (1,0 điểm) AB = CD ⇔ d ( I ,...
... = a S Diện tích: SABC = BA.BC = 6a2 Thể tích: VS.ABC = SABC.SH = 2a 3 K H Hạ HD ⊥ AC (D ∈ AC), HK ⊥ SD (K ∈ SD) B C ⇒ HK ⊥ (SAC) ⇒ HK = d( H, (SAC)) D BH = SB.cos SBC = 3a ⇒ BC = 4HC ⇒ d( B, (SAC)) ... BC = 4HC ⇒ d( B, (SAC)) = 4 .d( H, (SAC)) A HC 3a Ta có AC = BA2 + BC = 5a; HC = BC – BH = a ⇒ HD = BA = AC SH HD 3a 6a = Vậy, d( B, (SAC)) = 4.HK = HK = 2 14 SH + HD ⎧( x − x)(2 x − y ) = m ⎪ ... 1) Bảng biến thi n: u − −1 + + f "(u ) +∞ – 2− f(u) VI.a 0,25 − 0,25 –∞ 2− Suy giá trị cần tìm là: m ≤ (1,0 điểm) B (2,0 điểm) G• A D E C Gọi D( x; y) trung điểm AC, ta có: BD = 3GD ⎧ x + = 3(...
... x ⎟ ln x dx = ⎠ ⎝ e e ln x dx x ∫ x ln x dx − ∫ dx v = x2 x • Đặt u = lnx dv = 2xdx, ta có: du = e ( ∫ x ln x dx = x ln x e • ) e e − ∫ x dx = e − x2 e = e2 +1 ln x 1 dx = ∫ ln x d ( ln x ) ... 0; −2) vectơ pháp tuyến (R) ⎣ ⎦ Q P R Mặt phẳng (R) có phương trình d ng x − z + D = Ta có d( O,(R)) = D , suy ra: D = ⇔ D = 2 D = − 2 Vậy phương trình mặt phẳng (R): x − z + 2 = x − z − 2 = VII.a ... Trang 3/4 −2 y =0 0,25 Câu Đáp án Điểm (1,0 điểm) Ta có: + M ∈ ∆1, nên M(3 + t; t; t) M d =1 ∆1 H Ta có: d( M, ∆2) = + ∆2 qua A(2; 1; 0) có vectơ phương v = (2; 1; 2) ∆2 Do đó: AM = (t + 1; t − 1;...
... toạ độ điểm D ⎧x = − t ⎪ AB = (−1;1;2), phương trình AB : ⎨ y = + t ⎪ z = 2t ⎩ 0,25 D thuộc đường thẳng AB ⇒ D( 2 − t ;1 + t ;2t ) ⇒ CD = (1 − t ; t ;2t ) 0,25 Trang 3/4 Câu Đáp án Điểm Véc tơ ... x , dx = e3 dt I=∫ = t (t − 1) e dt ; x = 1, t = e; x = 3, t = e3 t e3 ⎛ 1⎞ ∫ ⎜ t − − t ⎟ dt ⎝ ⎠ 0,25 0,25 e e3 e3 = ln| t − 1| e − ln| t | e = ln(e + e + 1) − IV 0,25 0,25 Tính thể tích khối ... cao tứ diện IABC IH CI 2 4a = = ⇒ IH = AA " = ⇒ IH // AA " ⇒ AA " CA " 3 AC = A " C − A " A2 = a 5, BC = AC − AB = 2a Diện tích tam giác ABC : SΔABC = AB.BC = a 4a Thể tích khối tứ diện IABC...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *