*Bạn đang xem: Địa chỉ bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh

*

THÔNG TIN VĂN BẢN - THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TPhường. HỒ CHÍ MINH
LOẠI VĂN BẢN
Tra cứu văn bản
PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong...

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Điều chỉnh thông tin) (Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp&...

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày làm việc)

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

V/v thu chi phí, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinch, sinh viên trong thời gian giãn cách xã hộiXem thêm: Lọc Tạp Âm Bằng Adobe Audition Cs6, Hướng Dẫn Loại Bỏ Tạp Âm Với Adobe Audition

Bản quyền © 2018 THÔNG TIN VĂN BẢN - THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TPhường. HỒ CHÍ MINH