Nếu các bạn new bước đầu học giờ đồng hồ Hàn Quốc chưa lâu, hãy khởi đầu từ câu Xin chào tiếng Hàn với mọi câu kính chào hỏi, giã biệt thường dùng để giao tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Dịch xin chào sang tiếng hàn quốc


1. Xin kính chào giờ Hàn cùng phần đa câu xin chào hỏi, từ biệt thường dùng

Đây là những kỹ năng tiếng Hàn cơ phiên bản tốt nhất mà ai mong muốn học tập giờ Hàn cũng cần phải nạm có thể cùng thực hiện liên tục vào giao tiếp. Xin xin chào tiếng Hàn và phần đông câu kính chào hỏi, trợ thì biết không thiếu thốn, cụ thể tiếp sau đây để bàn sinh hoạt cùng vận dụng cho mình:

*

* 안녕? – Phiên âm là An-nyong?): Nghĩa là Chào bạn

* 안녕하십니까? - Phiên âm là An-nyong-ha-sim-ni-kka?: Nghĩa là Chào các bạn.

* 안녕하세요? - Phiên âm là An-nyong-ha-sê-yo?: Nghĩa là Chào chúng ta.

* 좋은 아침입니다: Nghĩa là Chào buổi sáng

* 안녕하세요: Nghĩa là Chào buổi chiều

* 안녕하세요: Nghĩa là Chào buổi tối

* 안녕히 주무세요: Nghĩa là Chúc ngủ ngon

* 만나서 반갑습니다. - Phiên âm là Man-na-sô- ban-gap-sưm-ni-da: Nghĩa là Rất vui được gặp gỡ bạn.

* 만나서 반가워. - Phiên âm là Man-na-sô- ban-ga-wo: Nghĩa là Rất vui được chạm chán bạn.

*오래간만이에요. - Phiên âm là Ô-re-gan-man-i-ê-yo: Nghĩa là Lâu rồi không gặp gỡ bạn

* 오래간만입니다. - Phiên âm là Ô-re-gan-man-im-ni-da: Nghĩa là Lâu rồi ko gặp gỡ chúng ta.

* 잘 지내요. - Phiên âm là Jal-ji-ne-yo: Nghĩa là Tôi bình thường.

* 그저 그래요. - Phiên âm là Gư-jơ-gư-re-yo: Nghĩa là Tàm tạm, bình thường.

* 괜찮습니다. - Phiên âm là Kuen-chan-ssưm-ni-da: Nghĩa là Mọi trang bị những ổn.

* 괜찮아. - Phiên âm là Kuen-cha-na-yo: Nghĩa là Tôi không vấn đề gì giỏi Tôi ổn định cơ mà.

* 또 뵙겠습니다 - Phiên âm là Tô-pôp-ge-ssưm-ni-da: Nghĩa là Hẹn chạm mặt lại các bạn.

* 미안합니다. - Phiên âm là Mi-an-ham-ni-da: Nghĩa là Tôi xin lỗi

* 늦어서 미안합니다. - Phiên âm là Nư-jơ-sơ- mi-an-ham-ni-da: Nghĩa là Tôi xin lỗi, tôi đến muộn.

* 감사합니다 - Phiên âm là Gam-sa-ham-ni-da: Nghĩa là Cảm ơn

* 고마워. - Phiên âm là Go-ma-wo: Nghĩa là Cảm ơn.

* 고맙습니다. - Phiên âm là Go-map-sưm-ni-da: Nghĩa là Cảm ơn

* 뭘요 - Phiên âm là Mwol-yo: Nghĩa là Không tất cả gì.

* 아니예요 - Phiên âm là A-ni-yê-yo: Nghĩa là Không gồm gì

* 네/예 - Phiên âm là Nê/Yê: Nghĩa là Vâng

* 응/어 - Phiên âm là Eung/ơ: Nghĩa là Yeah

* 저기요- Phiên âm là Jơ-gi-yo: Nghĩa là Này

* 잠깐만요/잠시만요 - Phiên âm là Jam-kkan-man-yô/Jam-si-man-yô: Nghĩa là Làm ơn ngóng chút ạ.

* 아니 - Phiên âm là A-ni: Nghĩa là Không phải

* 아니요/ 아뇨- Phiên âm là A-ni-yô/A-nyô: Nghĩa là Không

* 안녕히 가세요 - Phiên âm là An-nyơng-hi ga-se-yô: Nghĩa là Tạm biệt

* 잘 가 - Phiênâm là Jal ga: Nghĩa là Tạm biệt (mình đi đây)

* 안녕히 가십시오 - Phiên âm là An-nyơng-hi ga-sip-si-ô: Nghĩa là Tạm biệt.

* 잘 있어- Phiên âm là Jal is-sơ: Nghĩa là Tạm biệt, tôi đi đây.

* 안녕히 계세요 - Phiên âm là An-nyơng-hi gyê-sệ-yô: Nghĩa là Goodbye.

* Muốn nắn hỏi Bạn có khỏe mạnh không là 안녕하세요?

* 좋아요, 고마워요: Nghĩa là Tôi khỏe mạnh, cảm ơn bạn

* 당신은요?: Nghĩa là Còn bạn?

* 환영합니다: Nghĩa là Chào mừng

* 좋은 하루 되세요: Nghĩa là Chúc một ngày xuất sắc lành

* 나중에 봐요: Nghĩa là Hẹn chạm chán lại các bạn sau

* 내일 봐요: Nghĩa là Hẹn chạm chán lại các bạn vào ngày mai.

* 아름다운 날입니다: Nghĩa là Đó là một trong những ngày đẹp nhất ttách.

* 죄송합니다: Nghĩa là Xin lỗi Khi vô tình va vào ai đó.

* Muốn nói Tôi hoàn toàn có thể giúp gì được không? là 무엇을 도와 드릴까요?:

* 잘자요! - Phiên âm là Jal ja yo: Nghĩa là Chúc ngủ ngon

* 안영히 주무새요! - Phiên âm là An young hi chu mu se yo: Nghĩa là Chúc ngủ ngon.

* 즐겁게보내새요! - Phiên âm là Clỗi ko un bo ne se yo: Nghĩa là Chúc vui tươi.

* 생일죽아합니다 - Phiên âm là Seng il chu ka mê say ni ta: Nghĩa là Chúc mừng sinch nhật giờ đồng hồ Hàn.

*

* 만나서 반갑습니다 - Phiên âm là Man mãng cầu so ban gap sưm mày ta: Nghĩa là Rất vui được làm quen thuộc.

* 잘지냈어요? 저는 잘지내요- Phiên âm là Jal ji net so yo: Nghĩa là Bạn có khỏe khoắn không? Cảm ơn, tôi khỏe

* 이름이 무엇이에요? 제이름은 … 에요 - Phiên âm là I rưm mi mu ót say mê e yo: Nghĩa là Tên bạn là gì? Tên tôi là...

* 안녕히게세요. 또봐요 - Phiên âm là An young hi ke se yo. tkhổng lồ boa yo: Nghĩa là Tạm biệt. Hẹn chạm chán lại.

* 안녕히가세요. 또봐요 - Phiên âm là An young hi ka se yo. tto lớn boa yo: Nghĩa là Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

* 몇살 이세요? 저는 … 살이에요 - Phiên âm là Myet sa ri e yo? jo nưn … sa ri e yo: Nghĩa là Quý khách hàng từng nào tuổi? Tôi... tuổi

* 괜찬아요! - Phiên âm là Khuen ja na yo: Nghĩa là Không sao đâu.

* 알겠어요 - Phiên âm là Al get so yo: Nghĩa là Tôi biết rồi.

* 모르겠어요 - Phiên âm là Mo rư get so yo: Nghĩa là Tôi lần chần.

* 다시 말슴해 주시겠어요? - Phiên âm vẫn đọc làTa mê mệt mal sư me ju mê mệt get so yo?:Nghĩa là Quý khách hàng làm cho ơn nói giống được không?

* 한국어 조금 할 수있어요- Phiên âm là Hang ku ko jo gưm hal su it so yo: Nghĩa là Tôi nói cách khác được một chút ít tiếng Hàn.

* 천천히 말슴해 주시겠어요? - Phiên âm là Chon chon hi mal sư me ju ham mê get so yo: Nghĩa là Quý khách hàng nói theo một cách khác chậm chạp một chút ít được không?

Mỗi một nội dung bao gồm cho tới vài cách nói không giống nhau nhưng mà bạn phải ghi lưu giữ để áp dụng trong khi học tập ngôn từ này nhé.

2. Những câu hỏi tiếp xúc giờ đồng hồ Hàn cho người bắt đầu bắt đầu

Những người mới ban đầu học tập giờ đồng hồ Hàn chưa lâu để rất có thể bắt đầu giao tiếp cơ phiên bản, chúng ta nên học các thắc mắc giao tiếp phổ cập trong tiếng Hàn để thực hiện như:

*

* Muốn nắn hỏi Tên bạn là gì? là 이름이 뭐예요? - Phiên âm sẽ đọc lài-rư-ngươi muơ-yê -yô?

* 누구예요? - Phiên âm là nu-cu-yê -yô: Nghĩa là Ai đó?

* Muốn hỏi Người đó là ai vậy? là 그사람은 누구예요? - Phiên âm đang đọc là cư-xa-ra-mưn nu-cu-yê -yô?

* Muốn nắn hỏi Bây giờ bạn đang sốngnơi đâu vậy? là 지금 어디예요? - Phiên âm vẫn đọclà chi-kưm ơ-ti-yê -yô ?

* 무슨일이 있어요? - Phiên âm là mu-xưn-i-ri ít-xơ-yô: Nghĩa là Có cthị trấn gì vậy?

* Muốn hỏi quý khách trường đoản cú đâu mang lại vậy? là 어디서 오셧어요? - Phiên âm sẽ hiểu là ô-ti-xô ô -xyơt -xơ-yô ?

* Muốn nắn hỏi Nhà bạn ngơi nghỉ Khu Vực nào vậy? là 집은 어디예요? - Phiên âm vẫn phát âm là chi-pưn ơ-ti-yê -yô?

* 뭐예요? - Phiên âm là muơ-yê -yô: Nghĩa là Cái gì vậy?

* 왜요? - Phiên âm là oe-yô: Nghĩa là Tại sao?

* Muốn hỏi Ông Kyên cótại chỗ này không? là 김선생님 여기 계세요? - Phiên âm sẽ đọclà Kim-xơn-xeng-nlặng yơ-gi -kyê -xê -yô ?

* 미스김 있어요? - Phiên âm là mi-xư -klặng ít-xơ-yô: Nghĩa là Cô Kim có ở đây không?

* 어때요? Phiên âm là Ơ-te-yô: Nghĩa là Thế nào rồi/Sao rồi/Có được không?

*언제 예요? - Phiên âm là Ơn-chê -yê -yô: Nghĩa là Bao giờ/lúc nào?

* 이게 뭐예요? - Phiên âm là i-kê muơ-yê -yô: Nghĩa là Cái này là gì?

* 저게 뭐예요? - Phiênâm là chơ-kê muơ-yê -yô: Nghĩa là Cái kia là gì?

* 뭘 하고 있어요? - Phiên âm là muơl ha-kô -ít-xơ-yô: Nghĩa là quý khách sẽ làm gì vậy?

* 얼마예요? - Phiên âm là Ơl-ma-yê -yô: Nghĩa là Bao nhiêu tiền?

Đây là hầu hết câu tiếp xúc giờ đồng hồ Hàn sinh hoạt trình độ cơ bạn dạng nhất mà lại tức thì từ lúc ban đầu học, bạn cần cố kỉnh được với rất có thể áp dụng ngay lập tức trong tiếp xúc của bản thân.

3. Những câu giao tiếp giờ Hàn khi du ngoạn Hàn Quốc

Du lịch Hàn Quốc là thử dùng lôi kéo nhưng nhiều người dân Việt bây chừ ý muốn có. Nếu chúng ta gồm điều kiện và thời hạn cho tới xđọng slàm việc klặng bỏ ra mà lại ko thông thuộc giờ Hàn vẫn có tác dụng giảm sự thu hút của chuyến đi đa số. Vì vậy hãy học nkhô hanh những câu tiếp xúc mang lại chuyến phượt tiếp đây của chính bản thân mình tiếp sau đây nhé. Những trường hòa hợp phổ cập mà lại người đi du lịch Nước Hàn hay chạm mặt nlỗi đi hỏi mặt đường của dân phượt, đi buôn bán, đi ẩm thực ăn uống và chống trong ngôi trường hợp bị lạc đường bạn phải xử trí thế nào sẽ sở hữu được vào phần nội dung sau đây.

*

3.1. Lúc đi buôn bán, bạn cần học đa số câu giao tiếp nào?

Trải nghiệm sắm sửa là vấn đề không thể thiếu Khi phượt Nước Hàn. Quý khách hàng có thể sở hữu đồ ăn thực uống, đi download giày dxay, áo xống, đá quý giữ niệm. Để đi mua sắm dễ dãi, bạn nên học ở trong nhà trước hầu hết câu tiếp xúc sau nhằm tiện lợi rỉ tai với những người bán hàng với thể hiện ý mong mỏi của mình:

* 이거 얼마나예요 - Phiên âm là i keo dán giấy eol ma na ye yo: Nghĩa là Cái này bao nhiêu chi phí vậy?

* Muốn hỏi Tôi bao gồm khoác demo coi vừa ko được không? là 입어봐도 되나요? - Phiên âm là ipo boa bởi due na yo

* 조금만 깎아주세요? - Phiên âm là cho gưm man kka kka chu se yo: Nghĩa là Có thể giảm giá một ít được không?

* Muốn nắn hỏi Quý Khách có thẻ tín dụng giỏi không? là 신용카트 되나요? - Phiên âm là sin yeong kha thư due na yo

* 이걸로 주세요 - Phiên âm là i kol lo chu se yo: Nghĩa là Tôi đã đem cái này.

Xem thêm: Chợ Mua Bán Xe Honda Air Blade 2021 Tại Thành Phố Qui Nhơn, Bình Định

* 영수증 주세요? - Phiên âm là yeong su bác bỏ chu se yo: Nghĩa là Cho tôi đem hóa đơn được không?

*

3.2. Những câu tiếp xúc vào ngôi trường hợp cấp bách Lúc phượt Hàn Quốc

Trong chuyến phượt Hàn Quốc, trường hợp gặp gỡ các ngôi trường thích hợp sau, chúng ta có thể cần sử dụng các câu giao tiếp:

* 여권을 잃어 버렸어요 - Phiên âm là yo kuon nưl i reo beo ryeot so yo: Nghĩa là Tôi bị mất hộ chiếu.

* 지갑을 잃어 버렸어요 - Phiên âm là chi gap pưl i reo beo ryeot so yo: Nghĩa là Tôi bị mất ví tiền.

* Muốn nói Tôi bị lạc mặt đường là 길을 잃었어요 - Phiên âm là kil ruwl i reo beo ryeot so yo

* 도와주세요 - Phiên âm là do oa chu se yo: Nghĩa là Hãy giúp tôi

* 대사관이 어디에 있어요? - Phiên âm là de sa quan liêu ni eo di e it seo yo: Nghĩa là Đại sđọng tiệm sống đâu?

* Muốn hỏi Cho tôi hỏi đồn công an gần đâynhất? là 가장 가까운 경찰서가 어디에요? - Phiên âm đã đọclà ka chang ka kka un kyeong chal seo ga eo di e yo

* Muốn nắn nói Tôi mượn điện thoại của người tiêu dùng chút xíuđược không? là 당신의 전화기를 빌릴수 있을까요? - Phiên âm sẽ gọi là dang sin e cheon hoa ki rul bil li su ot sư kka yo

3.3. Những câu tiếp xúc sử dụng hỏi mặt đường Lúc phượt Hàn Quốc

Muốn hỏi đường khi ra phía bên ngoài vào chuyến du lịch Nước Hàn, bạn sẽ hỏi những câu sau:

*

* 어디에서 댁시를 타요? - Phiên âm là eo di e seo tek si rul tha yo: Nghĩa là Tôi hoàn toàn có thể bắt taxi làm việc đâu?

* 여기는 어디에요? - Phiên âm là yeo ki nưn eo di e yo: Nghĩa là Cho hỏi đây là chỗ nào vậy?

* 이곳으로 가주세요 - Phiên âm là i kot su ro ka chu se yo: Nghĩa là Hãy gửi tôi cho liên hệ này.

* 버스정류장이 어디세요? - Phiên âm là beo su cheong ryu chang eo di se yo: Nghĩa là Trạm xe pháo buýt chỗ nào vậy?

* Muốn nắn nói Làm ơn chỉ mang lại tôi bank làm việc vừa mới đây được không? sẽ có được câu là 가까운 은행이 어디 있는 지 아세요? - Phiên âm đang phát âm là Sillyehamnidomain authority. Gakkaun eunhaeng-i eodi inneunji aseyo?

* 여기서 세워주세요 - Phiên âm là yeo ki seo se uo chu se yo: Nghĩa là Làm ơn hãy dừng lại ở đây.

3.4. Những câu giao tiếp tiếng Hàn Khi đi nhà hàng quán ăn

Vào nhà hàng quán ăn siêu thị vào chuyến phượt Hàn Quốc, bạn cũng có thể sử dụng những câu tiếp xúc sau đây:

* Muốn nắn đề nghị Có thể ra mắt đến tôi vài ba món được không? sẽ sở hữu câu là 추천해주실 만한거 있어요? - Phiên âm đã đọclà chu chon he chu sil man han keo dán isso yo

* Muốn nắn hỏi Có thể cho tôi xem thực đối kháng được không? sẽ có câu là 메뉴 좀 보여주세요? - Phiên âm vẫn hiểu là me nyu chom bo yeo chu se yo

* Muốn nói Cho tôi xin một ít nước vẫn là 물 좀 주세요 - Phiên âm là mul chom chu se yo

* 이것과 같은 걸로 주세요 - Phiên âm là i keot koa keol lo chu se yo: Nghĩa là Làm ơn đến tôi món này.

* 맵지안게 해주세요- Phiên âm là mep ji an ke he chu se yo: Nghĩa là Đừng đun nấu cay thừa nhé.

* Muốn nắn nói Hãy thanh toán thù cho tôi. sẽ có được câu trong tiếng Hàn là 계산서 주세요 - Phiênâm đang hiểu là kye san seo chu se yo

Chủ đề giao tiếp tiếng Hàn được rất nhiều người quyên tâm Khi mong mỏi tiến hành chuyến du lịch Nước Hàn với khá nhiều đề nghị thu hút, độc đáo tốt nhất. Bạn chỉ việc dành chút thời hạn học tập trước phần đông câu hội thoại ngơi nghỉ trên nhắc nhở để giúp đỡ chuyến du ngoạn của bạn trsinh sống buộc phải dễ ợt hơn, thú vui rộng các nhưng ko mất vô số thời gian tuyệt phát sinh trung khu lí xấu hổ học tập ngoại ngữ của chính mình.

Tóm lại, Xin xin chào giờ đồng hồ Hàn là một câu phổ biến độc nhất vô nhị nhưng mà bạn sẽ được học tập tức thì tự lúc ban đầu học giờ Hàn. Nội dung này phía bên trong phần học tiếng Hàn cơ bản của bất kể bạn học tập nào mà ai cũng cần thiết không lưu giữ, quan yếu ko học. Hy vọng gần như mẫu mã câu đối thoại vào nội dung bài viết đã mang lại cho bạn hầu hết văn bản mà mình sẽ phải với có thể áp dụng vào học ngay.