Bài viết dưới đâyBizfly Cloudđang trả lời các bạn một cách cụ thể về thực hiện nhóm hàm cơ sở dữ liệu vào Excel.

Bạn đang xem: Hàm cơ sở dữ liệu trong excel

Cú pháp thông thường của nhóm hàm các đại lý dữ liệu:

=Tên_hàm(database,field,criteria)

Trong đó:

Database: liên hệ vùng các đại lý tài liệu.Field: cột phải tính vào vùng cơ sở tài liệu, có thể sử dụng tên cột hoặc số trang bị từ bỏ cột vào database.Criteria: xúc tiến vùng tiêu chuẩn.

Cho bảng tác dụng học tập của sinch viên nlỗi sau:

Cửa hàng tài liệu minc họa cho các hàm đại lý dữ liệu


1. Hàm DAVERAGE

Cú pháp: DAVERAGE(database, field, criteria)Chức năng: Tính vừa phải cùng những quý hiếm số trong cột (field) của các đại lý tài liệu vừa lòng tiêu chuẩn chỉ định và hướng dẫn.Ví dụ: Tính vừa phải cùng của những sinh viên tất cả hiệu quả >=5.Lập vùng tiêu chuẩn:

image003

Lập công thức: = DAVERAGE(A1:H17, H1, A19:A20) công dụng là 7.3.

2. Hàm DCOUNT

Cú pháp: DCOUNT(database, field, criteria)Chức năng: Đếm những ô đựng cực hiếm số trong cột (field) của của đại lý dữ liệu thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉ định và hướng dẫn.Ví dụ: Cho biết số sinc viên đàn bà bao gồm công dụng đạt (>=5).Lập vùng tiêu chuẩn:Lập công thức: =DCOUNT(A1:H17, H1, A23:B24) -> công dụng là 3.

3. Hàm DCOUNTA

Ví dụ: =DCOUNTA(A1:H17, H1, A23:B24) -> tác dụng là 0.Chức năng: Đếm những ô ko rỗng trong cột (field) của các đại lý tài liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉnh chỉ định.Cú pháp: DCOUNTA(database, field, criteria)

4. Hàm DGET

Cú pháp: DGET(database, field, criteria)Cú pháp: Trích ra một quý hiếm trong cột (field) của cửa hàng tài liệu thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh hướng đẫn.Ví dụ: Cho biết tên sinc viên người vợ gồm tác dụng >=8Lập vùng tiêu chuẩn:

image007

Lập công thức: =DGET(A1:H17, C1, A28:B29) ->tác dụng là “Thùy”.

5. Hàm DMAX

Cú pháp: DMAX(database, field, criteria)Chức năng: Trả về quý hiếm số lớn số 1 trong cột (field) của cửa hàng tài liệu vừa lòng tiêu chuẩn chỉnh chỉ định và hướng dẫn.Ví dụ: Cho biết điểm hiệu quả tối đa của sinc viên“Nam” học tập ngành “Truyền thông cùng mạng sản phẩm công nghệ tính”.Lập vùng tiêu chuẩn:

image009

Lập công thức: =DMAX(A1:H17,H1, A33:B34) -> tác dụng là 7.9.

6. Hàm DMIN

Cú pháp: DMIN(database, field, criteria)Chức năng: Trả về trị số bé dại tuyệt nhất vào cột (field) của đại lý dữ liệu vừa lòng tiêu chuẩn chỉ định và hướng dẫn.Ví dụ: Cho biết điểm công dụng tốt độc nhất của sinch viên phái nữ học tập ngành Kế toán thù – Kiểm toánLập vùng tiêu chuẩn:

image011

Lập công thức: =DMIN(A1:H17, H1, A37:B38) hiệu quả là 3.8.

7. Hàm DPRODUCT

Cú pháp: DPRODUCT(database, field, criteria)Chức năng: Trả về tích các giá trị số trong cột (field) của cơ sở dữ liệu vừa lòng tiêu chuẩn chỉnh hướng đẫn.Ví dụ: Cho vùng dữ liệu

image013

Yêu cầu: tính tích những quý hiếm Thực hiện: Lập vùng tiêu chuẩn:

image015

Lập công thức: =DPRODUCT(A1:B6, B1, A9:B10) công dụng là 162,000,000.

Xem thêm: Galaxy Tân Bình Tân Bình, Hồ Chí Minh, Galaxy Tân Bình

8. Hàm DSUM

Cú pháp: DSUM (database, field, criteria)Chức năng: Trả về tổng các giá trị số trong cột (field) của cửa hàng dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉnh hướng dẫn và chỉ định.Ví dụ: Cho bảng doanh số từng sản phẩm đã buôn bán vào quý 1.

image017

Yêu cầu: Cho biết doanh số bán tốt vào tháng 2 của món đồ vật dụng rét cùng sản phẩm giặt của hãng LG.Thực hiện: Lập vùng tiêu chuẩn:

image019