Hàm lấy năm hiện tại trong excel

Với ngẫu nhiên quá trình gì tuyệt bất cứ lúc làm sao họ cũng rất nhiều buộc phải mang lại các nhân tố về thời gian. Ngày mon năm dùng để bố trí lịch thao tác, thời khóa biểu, thời gian ghi trên những hóa solo hội chứng trường đoản cú,… Thời gian, tháng ngày thể hiện thế nào phụ thuộc vào vào bài toán tùy chỉnh vào Control panel ngơi nghỉ sản phẩm công nghệ mọi cá nhân. Việc bạn cài đặt thế nào thì bên trên Excel vẫn hiển thị đúng những điều đó.

Bạn đang xem: Hàm lấy năm hiện tại trong excel

Kế toán thù thuế Thông Minh xin giới thiệu phương pháp thực hiện các hàm thời gian vào Excel. Mời độc giả tìm hiểu thêm.

1. Hàm NOW – hàm hiển thị toàn cục thời hạn hiện tại tại

Cú pháp: =NOW()

lúc ta gõ cú pháp này, vào Excel đang đã cho ra kết quả tất cả ngày, mon, năm, giờ, phút theo thời gian hiện thời được download để lên máy vi tính của công ty.

Xem thêm: Bizweb Hiện Tại Đã Mang Lại Số Doanh Thu Khoảng Bao Nhiêu Cho Khách Hàng

*

2. Hàm TODAY – hàm hiển thị tháng ngày năm hiện tại

Cú pháp: =TODAY()

Lúc ta gõ cú pháp này, vào Excel đã cho hiệu quả hiển thị là ngày, mon, năm ngày nay theo thời hạn cài đặt đặt lên máy vi tính của khách hàng.

*

3. Hàm DAY – hàm hiển thị ngày đề nghị lấy

Cú pháp: =DAY(địa điểm của biểu thức thời gian)

*

4. Hàm MONTH – hàm hiển thị mon cần lấy

Cú pháp: =MONTH(vị trí của biểu thức thời gian)

*

5. Hàm YEAR – hàm hiển thị năm nên lấy

Cú pháp: =YEAR(vị trí của biểu thức thời gian)

*

6. Hàm DATE – hàm dùng để làm ghnghiền tháng ngày năm

Khi ta bọn họ có 1 biểu thức thời gian tách rời mong mỏi ghép lại thì chúng ta đang cần sử dụng hàm DATE

Cú pháp: =DATE(năm,mon,ngày)

*

7. Hàm WEEKDAY – hàm hiển thị thứ vào tuần

lúc ta bao gồm một biểu thức thời gian, ta hy vọng xem ngày chính là trang bị mấy trong tuần thì ta đã cần sử dụng hàm WEEKDAY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *