Mặc đồ 5 hành võ lâm 1

Trong các trường phái võ lâm các tuân thủ theo đúng quy lý lẽ tử vi ngũ hành tương sinch chế ngự. Khi mang thiết bị ngũ hành đúng cách dán giúp kích hoạt cái ẩn vào sản phẩm công nghệ, từ kia khai thác cục bộ sức mạnh của trang bị. Cấp độ cũng chỉ một phần ngoài ra phụ thuộc vào thiết bị cùng bí quyết phối hợp từng đồ vật cùng nhau. Sau đó là giải đáp bí quyết mặc đồ vật tử vi ngũ hành võ lâm 1 chuẩn chỉnh mang lại từng phái.

Bạn đang xem: Mặc đồ 5 hành võ lâm 1


Ngũ hành phái & tương sinc tương khắc

Ngũ hành phái

Trong võ lâm, 5 năm giới tương ứng với 10 môn phái với những ngũ hành phái cầm thể:

Hệ Kim: những phái Thiếu Lâm, Thiên Vương Bang.

Hệ Mộc: các phái Đường Môn, Ngũ Độc.

Hệ Thủy: các phái Nga My, Thúy Yên.

Hệ Hỏa: những phái Cái Bang, Thiên Nhẫn.

Hệ Thổ: những phái Võ Đang, Côn Lôn.

Tương sinh những phái

Mộc sinh Hỏa

Hỏa sinch Thổ

Thổ sinh Kim

Kim sinc Thủy

Tdiệt sinh Mộc

Ví du: Cái bang (hệ Hỏa) thường đi cùng với Ngũ độc, Đường môn (hệ Mộc)

Tương tự khắc những phái

Hệ Mộc tương khắc Thổ

Hệ Thổ chế ngự Thủy

Hệ Tbỏ tương khắc Hỏa

Hệ Hỏa khắc chế và kìm hãm Kim

Hệ Kyên chế ngự Mộc

Ví dụ: Cái bang (hệ Hỏa) thường xuyên gặp gỡ có hại nếu gặp mặt Nga My, Thúy Yên (hệ Thủy)

Mặc đồ vật tử vi ngũ hành võ lâm 1

Trang bị của trường phái sẽ tiến hành chia thành 5 cặp bao gồm tất cả quan hệ mật thiết cùng với nhau:

Dây chuyền – Áo

Nón – Vũ khí

Giày – Nhẫn (trên)

Ngọc bội – Găng tay

Quần – Nhẫn (dưới)

*

Nếu khoác đồ vật đúng năm giới theo hệ phái sẽ kích hoạt thêm ở trong tính ẩn của vật dụng. Để dễ dàng nắm bắt trường hợp Cái Bang khoác đúng các sản phẩm công nghệ tử vi ngũ hành (5 hệ) vẫn auto kích hoạt thêm mẫu nằm trong tính ẩn sản phẩm hệ Thổ (tương sinch Hỏa sinh Thổ). Tương từ bỏ các hệ phái khác cũng tương tự trên.

Trang bị 1 đã kích hoạt đến trang bi 2, cứ đọng liên tục nlỗi bên trên.

Nắm vững vàng quy mức sử dụng tương sinc khắc chế năm giới để giúp chúng ta sản phẩm công nghệ đồ đúng cách, đẩy mạnh toàn thể sức khỏe.

Mặc đồ vật tử vi ngũ hành Thiếu lâm, Thiên vương (Kim)

Thiếu lâm, Thiên vương vãi (Kim) tuân theo thiết bị tự những cặp sau:

Dây chuyền – Áo => đồ dùng hệ Thổ

Nón – Vũ khí => thứ hệ Kim

Giày – Nhẫn (trên) => vật dụng hệ Thủy

Ngọc bội – Găng tay => thiết bị hệ Mộc

Quần – Nhẫn (dưới) => vật hệ Hỏa

*
Mặc trang bị năm giới hệ Kim

Mặc đồ tử vi ngũ hành Ngũ độc, Đường môn (Mộc)

Dây chuyền – Áo => thiết bị hệ Thủy

Nón – Vũ khí => thứ hệ Mộc

Giày – Nhẫn (trên) => trang bị hệ Hỏa

Ngọc bội – Găng tay => đồ hệ Thổ

Quần – Nhẫn (dưới) => đồ dùng hệ Kim

*
Mặc đồ ngũ hành Ngũ độc, Đường môn (Mộc)

Mặc đồ dùng tử vi ngũ hành Thúy Yên, Nga my (Thủy)

Dây chuyền – Áo => đồ gia dụng hệ Kim

Nón – Vũ khí => vật hệ Thủy

Giày – Nhẫn (trên) => thiết bị hệ Mộc

Ngọc bội – Găng tay => thiết bị hệ Hỏa

Quần – Nhẫn (dưới) => đồ dùng hệ Thổ

*
Mặc vật năm giới Thúy Yên, Nga my (Thủy)

Mặc vật năm giới Cái bang, Thiên nhẫn (Hỏa)

Dây chuyền – Áo => đồ dùng hệ Mộc

Nón – Vũ khí => đồ vật hệ Hỏa

Giày – Nhẫn (trên) => đồ vật hệ Thổ

Ngọc bội – Găng tay => thiết bị hệ Kim


Quần – Nhẫn (dưới) => thiết bị hệ Thủy

*
Mặc thiết bị năm giới Cái bang, Thiên nhẫn (Hỏa)

Mặc vật tử vi ngũ hành Võ vẫn, Côn lôn (Thổ)

Dây chuyền – Áo => đồ gia dụng hệ hỏa

Nón – Vũ khí => vật dụng hệ Thổ

Giày – Nhẫn (trên) => vật dụng hệ Kim

Ngọc bội – Găng tay => đồ gia dụng hệ Thủy

Quần – Nhẫn (dưới) => đồ dùng hệ Mộc

*
Mặc đồ gia dụng năm giới Võ đã, Côn lôn (Thổ)

Với linc thú

Với linch thụ gồm gồm 5 món đồ nhỏng sau:

Đồ 1 : Yên Cương

Đồ 2 : Giáp

Đồ 3 : Nón

Đồ 4 : Hộ Uyển

Đồ 5 : Bàn Đạp

Các món trước đang kích cho món sau, ví dụ vật dụng 1 kích đến thứ 2…cứ đọng ráng cho đến không còn.

Mặc trang bị ngũ hành theo Vũ Khí

Đồ tử vi ngũ hành dựa vào vũ trang cũng có 5 hệ Kim Môc Tbỏ Hỏa Thổ cùng với những tranh bị khác nhau. Tùy theo nhu yếu sử dụng, hệ năm giới mà lại chọn trang bị đúng cách độc nhất.

Mặc thiết bị ngũ hành tranh bị hệ Kim

Đồ tử vi ngũ hành vũ khí hệ Kim: Điểm sáng tăng STVL, phòng độc, cân xứng cùng với những phái hệ ngoại công như:

Thiếu lâm, Nga Mi…Các phái hoàn toàn có thể dùng thiết bị hệ Kyên như:

Thiếu Lâm theo Đao, bổng, quyền sử dụng khí giới hệ Kyên ổn.

Xem thêm: Làm Sao Đăng Nhập Ch Play Khi Quên Mật Khẩu Ch Play Chính Xác Tuyệt Đối

Nga mi kiếm: 9x tất cả sẵn băng sát

Thúy yên đao: 9x bao gồm sẵn băng sát

Côn Lôn Đao: áp dụng bà xã hệ kim góp tăng dmg.

Đường môn theo nỏ, phi đao, cửu cung rất có thể sử dụng vợ hệ Kim.

Mặc đồ vật tử vi ngũ hành vũ trang hệ Mộc

Vũ khí hệ mộc điểm sáng nlỗi tăng độc nội và nước ngoài công, có công dụng kháng lôi. Các trường phái hoàn toàn có thể cần sử dụng khí giới hệ mộc như:

Ngũ độc đao với ctận hưởng sử dụng tranh bị hệ mộc: + điểm độc nước ngoài công, phòng lôi

Đường môn: cần sử dụng vũ trang hệ Mộc cho snạp năng lượng boss.

Thúy Yên Đao: sử dụng vũ khí hệ Mộc đến bài toán snạp năng lượng boss nhiều hơn thế.

Mặc đồ dùng ngũ hành tranh bị hệ Thủy

Full vũ khí hệ Thủy có đăc trưng: khiến choáng, khả năng kháng hỏa, băng gần cạnh khí công và nước ngoài công, có rất nhiều phái rất có thể dùng được vũ trang hệ Thủy:

Võ vẫn tìm giúp + băng giáp nước ngoài công, phòng hỏa.

Nga mi chưởng trọn giúp + băng giáp chưởng lực, chống hỏa/choáng.

Thiên vương vãi chùy – thương – đao.

Côn Lôn Đao góp + băng gần cạnh ngoại công, choáng

Cái bang bổng góp + băng gần kề ngoại công, kháng hỏa (choáng)

Ngũ độc đao hoặc Thiên nhẫn: + băng gần kề nước ngoài công, kháng hỏa (choáng)

Mặc đồ ngũ hành trang bị hệ Hỏa

Các phái rất có thể sử dụng hệ Hỏa tất cả có

Cái bang dragon.

Thiên Nhẫn đao.

Mặc đồ dùng ngũ hành vũ trang hệ Thổ

Các phái cần sử dụng thiết bị hệ Thổ như Võ Đang Quyền với Côn Lôn Kiếm.

Các sản phẩm công nghệ như:

Vũ khí thổ

Nón thổ

Áo hỏa

Dây chuyền hỏa

Giày kim

Đai mộc

Bao tay + ngọc bội thủy

Nhẫn Kim

Nhẫn mộc

Vậy nên bằng hữu vẫn biết giải pháp khoác trang bị ngũ hành các hệ kyên ổn mộc thủy hỏa thổ trong võ lâm 1 rồi đúng không? Mặc đúng thứ giúp kích hoạt mẫu ẩn và phát huy cục bộ sức khỏe của trang bị. Dựa vào năm giới tương sinh kìm hãm để chơi trò giải trí kết quả rộng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *