NGUYÊN HÀM CỦA E^X^2


Đặt (left{ eginarraylu = x^2\dv = e^xdxendarray ight. Rightarrow left{ eginarrayldu = 2xdx\v = e^xendarray ight.).

Bạn đang xem: Nguyên hàm của e^x^2

$ Rightarrow int x^2.e^xdx = x^2e^x - int 2xe^xdx $.

Đặt (left{ eginarraylu = 2x\dv = e^xdxendarray ight. Rightarrow left{ eginarrayldu = 2dx\v = e^xendarray ight.).

$ Rightarrow int 2xe^xdx = 2xe^x - int 2e^xdx = 2xe^x - 2e^x + C$.

$ Rightarrow int x^2.e^xdx = left( x^2 - 2x + 2 ight)e^x + C$.

Xem thêm: Dấu Hiệu Sắp Có Thai Có Bị Hành Kinh Không, Kinh Nguyệt Khi Mang Thai

lúc đó (m.n = - 4).


Đáp án phải lựa chọn là: a


...

Bài tập bao gồm liên quan


Nguyên hàm (cách thức từng phần) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Chọn cách làm đúng:


Trong phương thức nguyên ổn hàm từng phần, trường hợp (left{ eginarraylu = gleft( x ight)\dv = hleft( x ight)dxendarray ight.) thì:


Cho (Fleft( x ight) = int left( x + 1 ight)f"left( x ight)dx ). Tính (I = int fleft( x ight)dx ) theo $F(x)$.


Tìm nguim hàm của hàm số $fleft( x ight) = x^2lnleft( 3x ight)$


Tính (int x^3ln 3xdx )


Cho hàm số $y = f(x)$ vừa lòng $f"left( x ight) = left( x + 1 ight)e^x$ cùng $int f"(x) dx = (ax + b)e^x + c$ với $a, b, c$ là những hằng số. Chọn mệnh đề đúng:


Biết $Fleft( x ight) = left( ax + b ight).e^x$ là ngulặng hàm của hàm số $y = left( 2x + 3 ight).e^x$. Lúc đó $b - a$ là


Ta có ( - dfracx + ae^x) là một trong chúng ta nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracxe^x), lúc đó:


Tìm nguyên ổn hàm $F(x)$ của (fleft( x ight) = dfrac2^x - 1e^x) biết $F(0) = 1$.


(int xsin xcos xdx ) bằng:


Tính (I = int cos sqrt x dx ) ta được:


Gọi $F(x)$ là một trong nguyên ổn hàm của hàm số (y = x.cos x) nhưng $F(0) = 1$. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng:


Cho F(x) là một nguyên ổn hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracxcos ^2x) thỏa mãn nhu cầu (Fleft( 0 ight) = 0.) Tính (Fleft( pi ight)?)


Biết rằng (xe^x) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( - x ight)) trên khoảng tầm (left( - infty ; + infty ight)). Hotline (Fleft( x ight)) là một trong ngulặng hàm của (f"left( x ight)e^x) thỏa mãn nhu cầu (Fleft( 0 ight) = 1), giá trị của (Fleft( - 1 ight)) bằng:


Tính (I = int x ã ^2xdx ) ta được:


Ngulặng hàm của hàm số (f(x) =cos 2xln left( sin x + cos x ight)dx ) là:


Tính (I = int ln left( x + sqrt x^2 + 1 ight)dx ) ta được:


Tính (I = int e^2xcos 3xdx ) ta được:


Ngulặng hàm của hàm số (y = dfracleft( x^2 + x ight)e^xx + e^ - xdx ) là:


Tính (int dfracx^2 - 1left( x^2 + 1 ight)^2dx ) ?


Cho hàm số (fleft( x ight)) bao gồm đạo hàm liên tiếp trên (mathbbR) và (fleft( 1 ight) = 0), (Fleft( x ight) = left< fleft( x ight) ight>^2020) là 1 trong ngulặng hàm của (2020x.e^x). Họ những nguyên ổn hàm của (f^2020left( x ight)) là:


*

Cơ quan công ty quản: shop Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp hình thức dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Sở Thông tin cùng Truyền thông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *