NGUYÊN TỐ A KHÔNG PHẢI LÀ KHÍ HIẾM

Home/ Môn Học/Tổng hợp/nguyên tử A chưa phải là khí hi hữu, ngulặng tử C có phân lớp e phần bên ngoài cùng là 4p nguyên ổn tử của nguyên ổn tố B bao gồm phân lớp e lớp ngoài thuộc là 4s. nguyê

Bạn đang xem: Nguyên tố a không phải là khí hiếm

ngulặng tử A không phải là khí thảng hoặc, nguim tử C bao gồm phân lớp e phần bên ngoài cùng là 4p nguyên tử của ngulặng tố B có phân lớp e phần ngoài cùng là 4s. nguyê


ngulặng tử A không hẳn là khí hiếm, nguyên ổn tử C bao gồm phân lớp e lớp ngoài thuộc là 4p ngulặng tử của nguim tố B có phân lớp e lớp bên ngoài cùng là 4s. nguyên tố nào là kim loại phi kim khí hãn hữu. Xác định thông số kỹ thuật e tất cả A và B biết toàn bô e của 2 phân lớp ngoài cùng của A cùng B là 7


*

B có phân lớp e kế bên thuộc là 4s => gồm tối nhiều 2e phần ngoài cùng với B là kim loạiA bao gồm phân lớp ngoài thuộc là 3s => A có thể là kim loại (3p1,3p2) hoặc phi kyên ( 3p4,3p5,3p6)Tổng số e 2 phân phần ngoài cùng của A và B là 7– Nếu của A là 4s1→ B là 3p6 → B là khí hiếm (loại)– Nếu của A là 4s2→ B là 3p5 → B là phi kim(eginarrayl mA: 1 ms^ m2 m2 ms^ m2 m2 mp^ m6 m3 ms^ m2 m3 mp^ m6 m4 ms^ m2 m (Ca)\ mB: 1 ms^ m2 m2 ms^ m2 m2 mp^ m6 m3 ms^ m2 m3 mp^5 m (Cl)endarray)


Xem thêm: Bị Kinh Nguyệt Ra Ít Có Phải Có Thai Không ? Kinh Nguyệt Ra Ít Có Phải Mang Thai

*

Đáp án:

A: $1s^2$ $2s^2$$2p^6$ $3s^2$$3p^5$

C: $1s^2$ $2s^2$$2p^6$ $3s^2$$3p^6$$3d^10$$4s^2$$4p^1$

B:$1s^2$ $2s^2$$2p^6$ $3s^2$$3p^6$$4s^2$

Giải say đắm quá trình giải:

Vì tổng của 2 phân lớp ngoài cùng của A với B là 7 với cấu hình e xung quanh thuộc của B là 4s cùng A không phải khí thi thoảng cần Z A=17 ZB= trăng tròn ZC=31

A là phi kyên ổn B ,C là kyên ổn loại


*

Để tra cứu câu vấn đáp đúng mực các em hãy đọc nguyên tố a chưa hẳn là khí hiếm các mối cung cấp hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô cùng những Chuyên Viên hỗ trợ những em nhé!


*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *