Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

tìm kiếm nhì số biết rằng ví như mang số thứ nhất phân tách cho 2. số vật dụng hai chia cho 2,5 thì được hiệu quả cân nhau cùng hiệu của chúng bởi 21,3


*

kiếm tìm nhị số hiểu được trường hợp mang số đầu tiên phân tách đến 2;số thứ nhì phân chia mang lại 2,5 thì được nhì tác dụng đều nhau với biết hiệu của chúng bởi 21,3 .kiếm tìm số thứ nhất với số trang bị hai


*

Tìm nhị số biết rằng nếu đem số trước tiên phân chia mang lại 2 ; số lắp thêm nhị chia đến 2,5 thì được tác dụng đều nhau và biết hiệu của chúng bởi 21,3 . Tìm số trước tiên và số sản phẩm hai.

Bạn đang xem: Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2


> Số trước tiên =(frac22,5)số lắp thêm hai

Số đầu tiên là : 21,3 : ( 2,5 - 2 ) x 2 = 85,2

Số máy nhị là : 85,2 : 2 x 2,5 = 106,5


tra cứu một phân số biết rằng nếu ta phân chia chủng loại số của phân số đó cho 3, giữ nguyên tử số thì quý hiếm của phân số tạo thêm 14​​/9


tìm kiếm hai số hiểu được nếu lấy số trước tiên chia mang đến 2 ;số thứ nhị phân tách đến 2,5 thì được hai tác dụng đều bằng nhau và biết hiệu của bọn chúng bởi 21,3


kiếm tìm nhì số bt rằng nếu như đem số đầu tiên phân chia đến 2, số thứ nhị chia cho 2,5 thì được tác dụng đều bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21,3


gọi số đầu tiên là a;số sản phẩm nhị là b

Ta có:a : 2 = b : 2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca imes2,55=fracb imes25Rightarrow a imes2,5=b imes2)

Vậy a hai phần thì b 2,5 phần

Số trước tiên là:21,3 : (2,5 - 2) x 2 = 85,2

Số máy nhị là:85,2 + 21,3 = 106,5

Tk nhé bạn


Tìm nhị số hiểu được nếu như rước số trước tiên chia mang lại 2;số thứ nhì đến 2,5 thì được haii hiệu quả cân nhau với biết hiệu của chúng bằng 21,3


Tìm hai số hiểu được nếu rước số lắp thêm nhấtphân chia đến 2 ; số sản phẩm hai phân tách mang lại 2,5 thì được nhị công dụng cân nhau và biết hiệu của bọn chúng bằng 21,3. Tìm số trước tiên với số máy hai.góp bản thân với ai nhanh khô bản thân k cho


gọi hai số yêu cầu tìm kiếm là: x với y

Ta gồm : x : 2 = y : 2,5 => x/y = 2/2,5 = 4/5 cùng x - y = 21,3

Vì x/y = 4/5 => x/4 = y/5

Áp dụng tích hóa học của hàng tỷ số cân nhau kết phù hợp với x - y = 21,3

Ta có: x/4 = y/5 = x - y / 4 - 5 = 21.3/-1 = -21.3

Giải tiếp hộ mk nha


Tìm nhị số biết rằng nếu như đem số thứ nhấtphân tách mang lại 2 ; số vật dụng nhị phân chia đến 2,5 thì được nhì tác dụng đều bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21,3. Tìm số thứ nhất cùng số vật dụng nhì.

Call nhì số buộc phải tìm kiếm là: x và y

Ta gồm : x : 2 = y : 2,5 => x/y = 2/2,5 = 4/5 với x - y = 21,3

Vì x/y = 4/5 => x/4 = y/5

Áp dụng tích hóa học của hàng tỷ số bằng nhau kết hợp với x - y = 21,3

Ta có: x/4 = y/5 = x - y / 4 - 5 = 21.3/-1 = -21.3

còn sót lại bản thân chịu


Tìm hai số biết rằng nếu rước số thứ nhất phân chia mang lại 2 ; số thứ 2 phân tách đến 2,5 thì được 2 công dụng đều nhau với biết hiệu của chúng là 21,3

Số thứ nhất là : ...

Số thứ nhì là : ...


Số thứ nhì là: 364,8:﴾3+5﴿.5=228

Số thứ nhất là: 364,8‐228=136,8

Đáp số:Số thứ nhất là:136,8

Số đồ vật nhì là:228


Tìm nhị số hiểu được trường hợp lấy số đầu tiên phân chia đến 2 ; số thứ 2 phân chia đến 2,5 thì được 2 kết quả đều nhau cùng biết hiệu của chúng là 21,3

Số trước tiên là : ...

Số đồ vật nhì là : ...

Số trang bị hai là:

364,8:﴾3+5﴿.5=228

Số trước tiên là:

364,8‐228=136,8

Đáp số: Số trước tiên là:136,8

Số trang bị nhì là:228

nhé !


Tìm 2 số hiểu được nếu lấy số thứ nhất phân tách mang đến 2 với số thứ 2 phân tách mang đến 2,5 thì được tác dụng bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bằng 21,3.

Xem thêm: Xem Điểm Trường Đại Học Bình Dương, Đại Học Thái Bình Dương


gọi số đầu tiên là a, số thứ hai là b

Ta có: a : 2 = b : 2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca.2,55=fracb.25Rightarrow a.2,5=b.2)

Số đầu tiên là:(21,3:left(2,5-2 ight).2=85,2)

Số thiết bị hai là:(85,2+21,3=106,5)


Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 12,5 cùng biết nếu mang số trước tiên phân chia đến 3, số vật dụng nhì phân tách mang lại 2,5 thì được nhị hiệu quả đều bằng nhau.

 


ta bao gồm tỉ số của số đầu tiên với số lắp thêm nhì là :

(frac32.5=frac65)

Số trước tiên là :(frac12.56-5 imes6=75)

Số vật dụng hai là :(75-12.5=62.5)


hotline số trước tiên là a , số thứ hai là b ( a,b > 0 )

Theo bài bác ra ta bao gồm :(fraca3=fracb2,5)với a - b = 12,5

Áp dụng tích hóa học của dãy tỉ số đều bằng nhau ta bao gồm :

(fraca3=fracb2,5=fraca-b3-2,5=frac12,50,5=25)

(Rightarrowfraca3=25Rightarrow a=75)

(Rightarrowfracb2,5=25Rightarrow b=62,5)

Vậy số đầu tiên là : 75 , số thứ 2 là : 62,5

HOk tốt!!!!!!!!!!!!!


Điện thoại tư vấn 2 số sẽ là a với b (giả sử a>b)

ta có: a - b = 12,5 => a = b + 12,5

ta có: a : 3 = b : 2,5

2,5 . a = 3.b

2,5.(b + 12,5) = 3b

2,5.b + 31,25 = 3b

0,5 .b = 31,5

=> b = 31,5 : 0,5 = 63

=> a = 63 + 12,5 = 75,5

vậy 2 số đề nghị tra cứu là 63 và 75,5