số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả 3 chữ số khác biệt tất cả tổng các chữ số bởi 14 là : 950 (bởi 9+5+0=14 và sẽ là số lớn nhất tất cả 3 chữ số khác biệt gồm tổng các chữ số là 4)

Tìm số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 gồm 3 chữ số không giống nhau nhưng mà tổng những chữ số là 15.Trả lời:Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau nhưng mà tổng những chữ số là 15 là ..Quý Khách đang xem: Tìm số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 tất cả 3 chữ số không giống nhau và bao gồm tổng những chữ số bởi 14

1.Có bao nhiêu phân số thập phân tất cả mẫu mã số bằng 100 với tử số là số bao gồm nhì chữ số chia không còn mang đến 5?

3.Tìm số thoải mái và tự nhiên bé dại nhấttất cả 3 chữ số khác biệt với tổng những chữ số là 14.

(Tất cả ghi nhớ viết lời giải) Ai nkhô giòn Tick

Tìm số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm những chữ số khác nhau cùng không giống 0 mà lại tổng những chữ số của số đó bằng 28.Trả lời: Số kia là

a.search số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 tất cả các chữ số không giống nhau mà lại tổng những chữ số của chính nó bởi 26

b.tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có những chữ số khác nhau mà lại tíchnhững chữ số của nó bởi 24

c.tìm số thập phân bé xíu nhấttất cả những chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của chính nó bởi 26

c.search số thập phân bé nhỏ nhấtcó những chữ số không giống nhau nhưng tíchnhững chữ số của nó bởi 40

Ai vấn đáp nkhô nóng mà lại đúng thì mình đang tick

Tính tổng của các số gồm 3 chữ số,những số gần như phân tách 5 dư 3.Trả lời:Tổng các số đó là

Câu 3:Có từng nào số có 4 chữ số khác nhau viết vì chưng những chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6?Trả lời: Số các số có 4 chữ số không giống nhau là

Câu 4:Tổng của nhì số lẻ là 98.Tìm số béo biết thân bọn chúng có 6 số chẵn.Trả lời: Số phệ là

Câu 5:Tích của nhì số là 15228. Nếu thêm 6 đơn vị chức năng vào số trước tiên thì tích new vẫn là 15510. Tìm số đầu tiên.Trả lời: Số đầu tiên là

Câu 6:Lúc phân tách một vài tự nhiên và thoải mái bao gồm 4 chữ số mang đến tổng các chữ số của số kia thì được thương thơm lớn số 1 là bao nhiêu?Trả lời: Thương thơm lớn số 1 là

Câu 7:Giá trị biểu thức:

*

Câu 8:Tìm số ngay lập tức sau của số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn số 1 gồm 5 chữ số khác biệt.Trả lời: Số kia là

Câu 9:Tìm số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 bao gồm 5 chữ số cơ mà khi chia số kia mang đến năm nhâm thìn gồm thương với số dư bằng nhau.Trả lời: Số tự nhiên và thoải mái đề xuất kiếm tìm là

Câu 10:Một vỏ hộp tất cả 100 viên bi trong số ấy gồm 25 viên greed color, 25 viên red color, 25 viên màu vàng với 25 viên màu trắng. Không chú ý vào vỏ hộp, rất cần được lấy ra tối thiểu từng nào viên bi nhằm số bi mang ra chắc chắn là có rất nhiều hơn 8 viên bi cùng màu?Trả lời: Phải lấy ra ít nhấtviên bi.