Tọa độ giao điểm của hai tuyến phố trực tiếp (y = dfrac1 - 3x4) và (y = - left( dfracx3 + 1 ight)) là:


Phương trình hoành độ của hai tuyến đường trực tiếp là (dfrac1 - 3x4 = - left( dfracx3 + 1 ight))( Leftrightarrow - dfrac512x + dfrac54 = 0 Leftrightarrow x = 3)( Rightarrow y = - 2)


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàm số $y = 2mx - m - 1,,,left( d ight)$. Tìm $m$ nhằm đường trực tiếp $left( d ight)$ trải qua điểm $Aleft( 1;,,2 ight)$.

Bạn đang xem: Tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng


Cho hai tuyến phố thẳng$y = 3x - 2,,left( d_1 ight)$ và $y = 2mx + m - 1,,,left( d_2 ight)$. Tìm cực hiếm $m$ nhằm $left( d_1 ight)$ giảm $left( d_2 ight)$ trên điểm gồm hoành độ bởi $2$.


Tìm tất cả những cực hiếm thực của (m) nhằm mặt đường trực tiếp (y = m^2x + 2) cắt con đường trực tiếp (y = 4x + 3).


Tìm $m$ để tía đường thẳng $y = 2x - 3,,left( d_1 ight);,,,y = x - 1,,left( d_2 ight);,,,y = left( m - 1 ight)x + 2,,,,left( d_3 ight)$ đồng quy.


Viết phương trình con đường thẳng d đi qua điểm $Aleft( - 1;, - ,5 ight)$ với chế tác với trục $Ox$ một góc bởi $120^0$.

Xem thêm: Cả Một Đời Ân Oán Tập 72 - Cả Một Đời Ân Oán Tập Cuối 72+ (Ngoại Truyện)


Có từng nào cực hiếm nguim của $m$ ở trong đoạn $left< 0;,,3 ight>$ nhằm hàm số $y = left( m^2 - 1 ight)x$ đồng biến chuyển trên $R.$


Cho con đường thẳng $(d): y = – 2x + 3.$ Tìm $m$ để đường trực tiếp $d’: y=mx + 1$ cắt $d$ trên một điểm ở trong mặt đường phân giác của góc phần tư vật dụng nhị.


Cho hàm số $y = 2left( m - 1 ight)x - m^2 - 3,,,left( d ight)$. Tìm tất cả các quý giá của $m$ nhằm $(d)$ giảm trục hoành tại một điểm tất cả hoành độ $x_0$ thỏa mãn $x_0


*

Cơ quan nhà quản: shop Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát