Một cái hồ có 3 vòi nước: hai vòi cùng chảy nước vào và một vòi

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Vòi thứ nhất rã đầy hồ sau 2 tiếng đồng hồ. Vòi trang bị nhì có mức độ tan bởi 1/3 vòi trước tiên. Vòi lắp thêm bố gỡ hết tất cả hồ nước đầynước vào 4 giờ đồng hồ. Nếu 2/5 hồ đang tất cả nước, tín đồ ta mngơi nghỉ 3 vòi vĩnh cùng lúc thì sau mấy giờ đồng hồ hồ đang đầy nước?

Ai giải không hề thiếu mình tiông chồng cho


*

vòi đầu tiên rã đầy hồ nước sau 2 tiếng đồng hồ. vòi vĩnh đồ vật hai bao gồm mức độ tan bởi 1/3 vòi vĩnh trước tiên. vòi vĩnh thứ cha tháo tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ đồng hồ. nếu 2/5 hồ nước sẽ có nước, tín đồ ta msinh sống cùng lúc 3 vòi thì sau? tiếng hồ nước đã đầy nước.

Bạn đang xem: Một cái hồ có 3 vòi nước: hai vòi cùng chảy nước vào và một vòi


*

vòi trước tiên rã đầy hồ sau 2 giờ. vòi sản phẩm nhị có mức độ tung bởi 1/3 vòi vĩnh đầu tiên. vòi vĩnh thiết bị ba tháo tất cả hồ nước đầy nước vào 4 tiếng. nếu như 2/5 hồ vẫn bao gồm nước, người ta msống cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau .... giờ hồ sẽ đầy nước ?


Bài giải:

Mỗi giờ vòi vĩnh thứ nhất chảy được:

1 : 2 = 1/2 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ đồng hồ vòi vĩnh máy nhị tan được:

1/3 x 1/2 = 1/6 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ đồng hồ vòi vĩnh vật dụng tía chảy được:

1 : 4 = 1/4 ﴾hồ﴿

Mỗi tiếng cả 3 vòi tan được:

1/2+1/6+1/4 = 11/12 ﴾hồ﴿

Nếu hồ bao gồm 2/5 nước fan ta vẫn mngơi nghỉ cha vòi vĩnh trong:

﴾1 ‐ 2/5﴿ : 11/12 = 36/55 ﴾giờ﴿

ĐS: 36/55 giờ


Bài giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi trước tiên tung được: 1 : 2 = một nửa (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi vĩnh sản phẩm công nghệ hai chảy được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi tiếng vòi lắp thêm cha tan được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ cả 3 vòi vĩnh rã được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ tất cả 2/5 nước người ta vẫn mở ba vòi vĩnh trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* Cách gọi 2:(Có lẽ cách hiểu này đúng với ý fan ra đề bên trên Violympic)

Bài 1c:Vòi đầu tiên tung đầy hồ sau 2 tiếng. Vòi vật dụng nhì bao gồm sức rã bởi 1/3 vòi thiết bị nhấtVòi thứ 3 bóc hết hồ nước đầy nước vào 4 tiếng. Nếu2/5hồ vẫn gồm nước, bạn ta msinh hoạt cùng lúc 3 vòi(vòi vĩnh 1 cùng vòi 2 rã vào còn vòi 3 tháo dỡ nước ra)thì sau mấy giờ hồ nước sẽ đầy nước.

Giải:

Mỗi tiếng vòi vĩnh trước tiên tung được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ vòi vĩnh trang bị hai chảy được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi tiếng vòi vĩnh máy ba tan được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không có nước thì từng giờ cả 3 vòi cùng tan thì được:

(một nửa + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước buộc phải chảy vào nhằm đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian tan đầy hồ nước là:

3/5 : 5/12 =36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ


Đúng 0
Bình luận (0)

Vòi trước tiên tung đầy hồ sau 2 tiếng. Vòi sản phẩm công nghệ nhị có sức tan bằng 1/3 vòi vĩnh trước tiên. Vòi thứ tía gỡ hết hồ nước đầy nước trong 4 giờ đồng hồ. Nếu 2/5 hồ nước đã bao gồm nước, tín đồ ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau.....tiếng hồ sẽ đầy nước?


Lớp 5 Toán thù
0
0
Gửi Hủy

vòi đầu tiên rã đầy hồ sau 2 giờ . Vòi máy nhì có sức tan bởi 1/3 vòi vĩnh thứ nhất . vòi đồ vật tía bóc tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ đồng hồ. Nếu 2/5 hồ đã có nước , bạn ta mlàm việc cùng lúc 3 vòi thì sau ... giờ đồng hồ hồ nước vẫn đầy nước .


Lớp 5 Toán thù
2
0
Gửi Hủy

nặng nề quá


Đúng 0

Bình luận (0)

Trong 1 tiếng, vòi trước tiên rã được là 1 : 2 = 1/2(hồ)

Trong 1 giờ đồng hồ, vòi đồ vật hai tung được là: 1/3x1/2=1/6 (hồ)

Trong 1 tiếng, vòi vĩnh lắp thêm bố bóc hết tất cả là: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Phân số chỉ số phần đầm nước buộc phải rã thêm là: 1 - 2/5 = 3/5 (hồ)

Nếu cả 3 vòi vĩnh cùng mngơi nghỉ, trong 1 giờ đồng hồ, số lượng nước vào bể là: 1/2 + 1/6− 1/4= 5/12 (hồ)

Thời gian để hồ đầy là: 3/5: 5/12= 36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS:....

Xem thêm: Cách Đăng Nhập Zalo Trên 2 Điện Thoại Iphone Android, Cách Đăng Nhập 1 Tài Khoản Zalo Trên 2 Điện Thoại

nhớ k cho doanh nghiệp nha

học tập tốt


Đúng 0
Bình luận (0)

Vòi đầu tiên chảyđầy hồ nước sau 2 tiếng đồng hồ . Vòi máy nhì tất cả sức tan bằng 1/3 vòi thứ nhất . Vòi vật dụng cha gỡ hết hồđầy nước vào 4 tiếng . Nếu 2/5 hồđã tất cả nước người ta msinh hoạt cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau mấy giờ đồng hồ hồ sẽđầy nước ?


Lớp 5 Tân oán
2
0
Gửi Hủy

1 giờ vòi vĩnh 1 tan được là:

1:2=1/2(hồ)

1 tiếng vòi vĩnh 2 tan đượclà

1/2x1/3=1/6(hồ)

1 giờ vòi 3 tung được là:

1:4=1/4(hồ)

1 tiếng cả 3 vòi rã được là:

1/2+1/6+1/4=11/12(hồ)

Nếu hồ bao gồm 2/5 nước bạn ta sẽ mở 3 vòi trong số giờ đồng hồ là:

(1-2/5):11/12=36/55(giờ)

ĐS:36/55 giờ.

k mk nha


Đúng 0

Bình luận (0)

Bài giải:

Mỗi tiếng vòi vĩnh đầu tiên rã được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi giờ vòi trang bị hai rã được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi vĩnh lắp thêm cha tan được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ cả 3 vòi tung được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ có 2/5 nước tín đồ ta đang mngơi nghỉ tía vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* Cách hiểu 2:(Có lẽ bí quyết gọi này đúng với ý người ra đề bên trên Violympic)

Bài 1c:Vòi đầu tiên tung đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thiết bị nhị bao gồm sức tung bởi 1/3 vòi vĩnh vật dụng nhấtVòi trang bị 3 tháo tất cả hồ nước đầy nước vào 4 tiếng. Nếu2/5hồ nước sẽ gồm nước, fan ta mnghỉ ngơi cùng lúc 3 vòi(vòi vĩnh 1 với vòi vĩnh 2 rã vào còn vòi vĩnh 3 tháo dỡ nước ra)thì sau mấy giờ đồng hồ hồ nước sẽ đầy nước.

Giải:

Mỗi tiếng vòi trước tiên tan được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi giờ vòi vĩnh sản phẩm công nghệ nhì rã được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ bố rã được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không tồn tại nước thì từng giờ cả 3 vòi thuộc rã thì được:

(50% + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước đề xuất rã vào nhằm đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian tan đầy hồ là:

3/5 : 5/12 =36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ


Đúng 0
Bình luận (0)

1/- Vòi đầu tiên rã đầy hồ sau 2 tiếng đồng hồ . Vòi lắp thêm hai tất cả mức độ tan bởi 1/3 vòi vĩnh trước tiên . Vòi sản phẩm công nghệ cha tháo tất cả hồ nước đầy nước vào 4 giờ . Nếu 2/5 hồ đang có nước , người ta mnghỉ ngơi cùng lúc 3 vòi thì sau .... giờ hồ nước đã đầy nước ?


Lớp 5 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

Vòi đầu tiên chảy đầy hồ sau 2 tiếng. Vòi máy hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi vĩnh thứ nhất. Vòi máy bố tháo hết hồ nước đầy nước vào 4 giờ đồng hồ. Nếu 2/5 hồ đang gồm nước, bạn ta msinh hoạt cùng lúc 3 vòi thì sau … tiếng hồ đã đầy nước?


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi Hủy

Bài giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi trước tiên tung được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ vòi lắp thêm nhì rã được: 1/3 x một nửa = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi đồ vật tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi vĩnh rã được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ nước gồm 2/5 nước người ta vẫn mlàm việc tía vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* Cách đọc 2:(Có lẽ giải pháp đọc này đúng với ý tín đồ ra đề bên trên Violympic)

Bài 1c:Vòi đầu tiên tung đầy hồ sau 2 giờ. Vòi đồ vật nhì bao gồm mức độ tung bởi 1/3 vòi vĩnh sản phẩm công nghệ nhấtVòi thiết bị 3 gỡ hết hồ đầy nước trong 4 tiếng. Nếu2/5hồ nước vẫn có nước, tín đồ ta msinh sống đồng thời 3 vòi(vòi vĩnh 1 với vòi 2 tan vào còn vòi vĩnh 3 tháo dỡ nước ra)thì sau mấy giờ hồ nước sẽ đầy nước.

Giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi vĩnh thứ nhất chảy được: 1 : 2 = một nửa (hồ)

Mỗi giờ vòi vĩnh lắp thêm nhì rã được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi vĩnh sản phẩm tía rã được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không tồn tại nước thì mỗi giờ cả 3 vòi vĩnh cùng rã thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước yêu cầu tung vào nhằm đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian chảy đầy hồ nước là:

3/5 : 5/12 =36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ

chắc chắn thế


Đúng 0

Bình luận (0)

Vòi thứ nhất tung đầy hồ nước sau 2 tiếng đồng hồ . Vòi sản phẩm nhì gồm mức độ tung bằng 1/3 vòi đầu tiên . Vòi trang bị tía tháo hết hồ nước đầy nước vào 4 giờ . Nếu 2/5 hồ nước đã gồm nước , fan ta msống đồng thời 3 vòi thì sau .... giờ đồng hồ hồ sẽ đầy nước ?


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi Hủy

* Cách phát âm 1:

Bài giải:

Mỗi giờ vòi trước tiên chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi vĩnh đồ vật hai tung được: 1/3 x một nửa = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi vĩnh sản phẩm công nghệ bố rã được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi vĩnh rã được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ nước bao gồm 2/5 nước người ta đã mở bố vòi vĩnh trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* Cách phát âm 2:(Có lẽ bí quyết phát âm này đúng cùng với ý tín đồ ra đề bên trên Violympic)

Bài 1c:Vòi trước tiên rã đầy hồ sau 2 tiếng. Vòi trang bị nhì bao gồm sức tung bằng 1/3 vòi trang bị nhấtVòi thiết bị 3 bóc tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu2/5hồ đã tất cả nước, tín đồ ta msống đồng thời 3 vòi(vòi 1 cùng vòi vĩnh 2 tan vào còn vòi 3 tháo nước ra)thì sau mấy giờ đồng hồ hồ nước sẽ đầy nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *