Một cái hồ có 3 vòi nước: hai vòi cùng chảy nước vào và một vòi

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất. Vòi thứ ba tháo hết hồ đầynước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã có nước, người ta mở 3 vòi cùng lúc thì sau mấy giờ hồ sẽ đầy nước?

Ai giải đầy đủ mình tick cho


*

vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ. vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất. vòi thứ ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. nếu 2/5 hồ đã có nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau? giờ hồ sẽ đầy nước.

Bạn đang xem: Một cái hồ có 3 vòi nước: hai vòi cùng chảy nước vào và một vòi


*

vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ. vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất. vòi thứ ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. nếu 2/5 hồ đã có nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau .... giờ hồ sẽ đầy nước ?


Bài giải:

Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được:

1 : 2 = 1/2 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ vòi thứ hai chảy được:

1/3 x 1/2 = 1/6 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ vòi thứ ba chảy được:

1 : 4 = 1/4 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ cả 3 vòi chảy được:

1/2+1/6+1/4 = 11/12 ﴾hồ﴿

Nếu hồ có 2/5 nước người ta sẽ mở ba vòi trong:

﴾1 ‐ 2/5﴿ : 11/12 = 36/55 ﴾giờ﴿

ĐS: 36/55 giờ


Bài giải:

Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ hai chảy được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ ba chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi chảy được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ có 2/5 nước người ta sẽ mở ba vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* Cách hiểu 2:(Có lẽ cách hiểu này đúng với ý người ra đề trên Violympic)

Bài 1c:Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhấtVòi thứ 3 tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu2/5hồ đã có nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi(vòi 1 và vòi 2 chảy vào còn vòi 3 tháo nước ra)thì sau mấy giờ hồ sẽ đầy nước.

Giải:

Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ hai chảy được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ ba chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không có nước thì mỗi giờ cả 3 vòi cùng chảy thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước cần chảy vào để đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian chảy đầy hồ là:

3/5 : 5/12 =36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ


Đúng 0
Bình luận (0)

Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất. Vòi thứ ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã có nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau.....giờ hồ sẽ đầy nước?


Lớp 5 Toán
0
0
Gửi Hủy

vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ . Vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất . vòi thứ ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã có nước , người ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau ... giờ hồ sẽ đầy nước .


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi Hủy

khó quá


Đúng 0

Bình luận (0)

Trong 1 giờ, vòi thứ nhất chảy được là 1 : 2 = 1/2(hồ)

Trong 1 giờ, vòi thứ hai chảy được là: 1/3x1/2=1/6 (hồ)

Trong 1 giờ, vòi thứ ba tháo hết là: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Phân số chỉ số phần hồ nước cần chảy thêm là: 1 - 2/5 = 3/5 (hồ)

Nếu cả 3 vòi cùng mở, trong 1 giờ, lượng nước vào bể là: 1/2 + 1/6− 1/4= 5/12 (hồ)

Thời gian để hồ đầy là: 3/5: 5/12= 36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS:....

Xem thêm: Cách Đăng Nhập Zalo Trên 2 Điện Thoại Iphone Android, Cách Đăng Nhập 1 Tài Khoản Zalo Trên 2 Điện Thoại

nhớ k cho mình nha

học tốt


Đúng 0
Bình luận (0)

Vòi thứ nhất chảyđầy hồ sau 2 giờ . Vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất . Vòi thứ ba tháo hết hồđầy nước trong 4 giờ . Nếu 2/5 hồđã có nước người ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau mấy giờ hồ sẽđầy nước ?


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi Hủy

1 giờ vòi 1 chảy được là:

1:2=1/2(hồ)

1 giờ vòi 2 chảy đượclà

1/2x1/3=1/6(hồ)

1 giờ vòi 3 chảy được là:

1:4=1/4(hồ)

1 giờ cả 3 vòi chảy được là:

1/2+1/6+1/4=11/12(hồ)

Nếu hồ có 2/5 nước người ta sẽ mở 3 vòi trong số giờ là:

(1-2/5):11/12=36/55(giờ)

ĐS:36/55 giờ.

k mk nha


Đúng 0

Bình luận (0)

Bài giải:

Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ hai chảy được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ ba chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi chảy được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ có 2/5 nước người ta sẽ mở ba vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* Cách hiểu 2:(Có lẽ cách hiểu này đúng với ý người ra đề trên Violympic)

Bài 1c:Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhấtVòi thứ 3 tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu2/5hồ đã có nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi(vòi 1 và vòi 2 chảy vào còn vòi 3 tháo nước ra)thì sau mấy giờ hồ sẽ đầy nước.

Giải:

Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ hai chảy được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ ba chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không có nước thì mỗi giờ cả 3 vòi cùng chảy thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước cần chảy vào để đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian chảy đầy hồ là:

3/5 : 5/12 =36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ


Đúng 0
Bình luận (0)

1/- Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ . Vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất . Vòi thứ ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ . Nếu 2/5 hồ đã có nước , người ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau .... giờ hồ sẽ đầy nước ?


Lớp 5 Toán
0
0
Gửi Hủy

Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất. Vòi thứ ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã có nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau … giờ hồ sẽ đầy nước?


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi Hủy

Bài giải:

Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ hai chảy được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ ba chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi chảy được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ có 2/5 nước người ta sẽ mở ba vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* Cách hiểu 2:(Có lẽ cách hiểu này đúng với ý người ra đề trên Violympic)

Bài 1c:Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhấtVòi thứ 3 tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu2/5hồ đã có nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi(vòi 1 và vòi 2 chảy vào còn vòi 3 tháo nước ra)thì sau mấy giờ hồ sẽ đầy nước.

Giải:

Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ hai chảy được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ ba chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không có nước thì mỗi giờ cả 3 vòi cùng chảy thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước cần chảy vào để đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian chảy đầy hồ là:

3/5 : 5/12 =36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ

chắc thế


Đúng 0

Bình luận (0)

Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ . Vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất . Vòi thứ ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ . Nếu 2/5 hồ đã có nước , người ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau .... giờ hồ sẽ đầy nước ?


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi Hủy

* Cách hiểu 1:

Bài giải:

Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ hai chảy được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ ba chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi chảy được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ có 2/5 nước người ta sẽ mở ba vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* Cách hiểu 2:(Có lẽ cách hiểu này đúng với ý người ra đề trên Violympic)

Bài 1c:Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhấtVòi thứ 3 tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu2/5hồ đã có nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi(vòi 1 và vòi 2 chảy vào còn vòi 3 tháo nước ra)thì sau mấy giờ hồ sẽ đầy nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *