VƯƠNG GIA XẤU TÍNH VƯƠNG PHI TINH QUÁI

Trác Diệp đo đắn dịp đấy bản thân ngủ như thế nào. Nàng bị một giờ xột xoạt thức tỉnh dậy. Trợn ánh mắt thì thấy phái mạnh tử áo Đen và nam giới tử áo Trắng phần đông sẽ vùng lên. Nam tử áo đen đã quét dọn đồ với đang ghi điểm trọng điểm. Xem ra đàn bọn họ đã thu dọn đồ vật kết thúc rồi, chuẩn bị đi ra phía bên ngoài. Gã sai vặt kia ko làm việc trong miếu chắc hẳn rằng đi chuẩn bị xe pháo ngựa.Lặng lẽ nhìn ttránh vẫn sáng sủa hoàn toàn. Trác rến Diệp đứng dậy, xách túi phượt, ra đi cửa ngõ miếu. Mlàm việc cửa ngõ miếu ra thì phát hiện nay phía bên ngoài trời đang mưa, Mặc dù trời mưa không thật béo nhưng lại nếu đi ra bên ngoài ko cho tới vài ba phút ít sẽ ảnh hưởng nước mưa xối ướt.Trong lòng Trác rến Diệp thì thầm hô một tiếng:”Không may.” Mặc mặc dù trong túi phượt của thiếu nữ bao gồm sở hữu theo một cái áo tơi mà lại bây giờ lại không luôn thể kéo ra. Dù sao cái cấu tạo từ chất nhưa trong veo này sinh sống thời cổ truyền cũng thiệt khác nhau.Trong màn mưa, gã sai lặt vặt mang áo mưa, tay gắng hai mẫu ô bởi giấy dầu trở về phía ngôi miếu: “Công tử, Tam gia, xe cộ ngựa vẫn sẵn sàng xong, lên xe thôi”

Bạn đang xem: Vương gia xấu tính vương phi tinh quái

CzlkyzlUTkkUmfymsfa+kApbHpBqbprAEKkZsVlCc/6R85nHPLpywE8HiXeZfGZXgb+rY4cGU49PqyMvy78XrUshinl7gw+5RP5lXa7bDGkmY3o4ke+eUFAvpZLlXvoxZg/RJRZoDKZH/J/LXo4lHdJTAb74Gz1iIK+JL+5vl9pgT7AkDrBd6/gBn1J0nZIgZdDSnt7PGmDpBOeWgQvBDdfsBvsaq38+cp0/KcX8q6XyYQFxJfs0HsInGy607MNTi9MSStS29S+14johJaC5mL3RPKGo820gpzfuHAHmz07UWIquk49bOZlJ8QMJhoRC35vt1tyjbXlvnTN1Vop59uySKAPCSWMZEEDQn9OXpuJD25mf0NY11jhen3Qoz5zZG3ZvMnGAirxwwS2vFv4hLm/CIW0vWmMAfeS51YCn5CKkNi2xauumT1w0xaX+RoTTC0NIoFAZcWgUBEv/iFGe8b+LTHwT+JKNWpF52IiDYbWCNxLv5VZz8KXKn9CeGSQ2JlgBtgA/GVPyD0qE+usgtW833dL+F7XYmrWuPNwE8vNuiEgpZlS06xVBhMYDuKlqIZ/lEbKs8MD1FXpR61rsdX0o5s2TpjbbSbxEzb1vDD26wn32fbumXwb3rvC4NDGzi/WPkQk5icnNMstWkPje7c8EWrmDf5wTJaR+oFTWdk/L+Vsnvt05AWsSzADJBpV+OwmydfJmJqBijbRss6btjcVF96WNNhzssyUiv5uZLz4xR/zspR8LK8XPblogXPnIVjYp9byqe3z6GmGzMZUskMwpoSCyHpTUUJhADpzhiMBf4Z05FbchFLQTXhy/iB7IC5FsO2zG2s2u61Xab8lICvpfdnqhdrJw75RQk7JMCUxVd7Bc1dldt23fUk1YZyVjYHAj+ixKM4bSJGDeIJI6kEszWdIYY2sXk17culn2doTCiG5vh4vJMHCJ4sunU/fv+RA5sUZIzQMGHMBgEMgVYWJiXPdCcw1tZ3nPgUoFuuvvtnWYvn/P7siK4KqQi2WVArbvuBAeCAjmq1o+C6UPRAHAwyDZnfL5sFTpCtAIYhd/lTSDsU1jp/7cGiIaD5XAqXMxvaYd19vP5+8ilBNewe3h0jX+kVVAkJT5cY48cH9vBupNmpImkNNmDxzBoFH5WlLngq/u8apDsuSFKp65l4Spk/ayIcRTcxum5CwVaPHz+XlNGHSe2LEIqcuN0uPwjXFN/TOXdm8XfdHjR3D1di/EVEvkSQlbam31KCfQr4u64oPzp7KxxrMv+JsJiTjMGUX4y7G/VCrbfnFOLpxa4LVDJh7BWiKwZvY9PXYiHAlueeUFuUwI14J2ouboJDkFVBBaZpWkDu8NKXABkz8AJXBaZosfHgRJChW6PkBBTZrtxTIhFDceve0K8baxA9aZkQx0jh228JooRKPB9gExmZ5ADDnEPm9G4JwyoeF47GwL8voFmVTpdPL3z8jiWgWCVdyYe0MV5JVS4xk=

Xem thêm: Hà Nội - Nước Mắt Chảy Ngược,

eTp7xHPmlJEUN7xyCPbsHXNOE9cmw1B2kOdXFTqPNK2e/VgLdG6ilKvxiXeTfWb/0/R/6NJeGwwUtc1hwv4U5VYDm7p7Mdu3HarTLfXOxXsmyYOaU+aeacNXjZzleVVgPDM8YBbC9aZG5taMWaw+/tsUVaT4GhErdqyyL8wpdCPvkiclRzUk7axPPzGu2tyNvdXHnt7PA33LEhWQgaGT3p4I9fw7sCf8MaFwTmiMdUa8asClRyY1Hs0FGeey7MDbUFwSAnluWPz769nqIwQ5gHwA/wwo6SWmdHMsrQxCXBpBi3ImCHlAeNrFiABEyhMY/SD2l58NOKyRyWf3heTjQXiIegRvnCJNFtSLnhnXuu5ZNwSD3Ge6kUIMErIjK3GQlixS4zjTH28eA2pL9P4gAHXOdXGmlAmapPh4G0wof9Wi1ee5jD705A1u50q9CI3TGEMP9FKl+GUbxZsea5WYVTKNjbLWTgIOALGXlsYoM2c1N56OwrfzZxzAfAaY+uowr8LevePmEBpnxgtAOzh9dy/5fSEd+Rgf1LVv5bXzvBediEgtfVS57Q9G2caKUPYa3z51kmDuKVOhQ/UK/bqlNuj6hgDdCLdU0ksRcELEgKoaMYI+YbT7C4U+CO45dx7QPClOREypOxpC70gdlNrRHsEE2OKUtdLS7lGxJpXNeRqfWIhr6B/S9WwvIZpj8Xa4lZOgIPAuhtm4yvreYkAvJgsL80ZTYzv2TGt2FCqc7tXCRrL9ZND4gUXV58yhXrFBDClqWTqoYHz7MGyzMjt9SmNnDENrR9/IUZhBAJHhgMDzdYU31Mg3tDW5qFXxjB7IBZtslJXk1BynKaEvOmaTyrQL46jt7fa/rJRKAOlJ0wJRlHKdALSMUaJyhgQTeQdspXYj9aUzPN+GL2DTaXZoTUsk6AQYY2sAmuRGs/11IpaDl6+jy0hQptBmo6UCrxEreYv3+erJ9lGxz0L6+8+T+ojzxxDs4AeR93r0gGhNNZP5PdVIf7wxp4a5c9KAiWWyqPY3V0BT1dE55URvADaaxbBwz68FJOq2VKlnUcXHaxs0njSD/0SFdVGczvpOS5LorjRltoQGAdtikG8je5Nznw400DXMOxTbQ4W0P4o1NTvY12WQH4huk1y7gggAcKBOzl9DA62mfNJs+wBnmVd4WOF6kzR8f1hfZhTzsI3TKag=
DjDKXyPS1Ydcu+ZUsda+shGXULMj4UmEzOdJvntb8OPQewIYs2fplAEBBe1A6f0+MJ2wq9Lu4ojAMMAzTSXeqAKPwa3skVq2/n3Y7CgISqebLdZq3DoncAKCbJgGsP3ws0sSYBZwhfxmLJ/CVgK+5F2PjPbaAd0rbj/oCAppM1QuyhDao8EG7wsBilJgnZIldXgU0H1+HjV63laAxO8+AxaTJlmYqjIaQuGk9c8xMFz9JlL+XPV9TMDm0+ig4kkyrEAeGJDgCvmpqiSozf9Pn3wB0wEo847ntzTVK40Bchp7gnbnxx+V9Znnk8wJnhcY/BTx0Nyg5AFahzNCTIpi4eyiM40XqTNNAWLZBN/RWTpF1MzLcRc6kI2X8flrnTkLaaTILrBJym79wSJMyXG60XqDIW2mlC+aEyv2gS3XOsvmNietb/7oAtNM77j+UIx+3w0ENYvBOCsIjTPCwQ/KUGDFUjQDTA1SomL7Q29gvh8YN5OswHb1a/gyfASY+kfsIB9RGlL7WBDuCOJTOz1abdihfSwd+B9YN2auK3BEKLosBDEqJFQTv12Uco9Ipotl1JHlJ6mO6xyhcX1R60T1dWSDhU2TDaVT0lcMyoCMxSBZGNA7M+0kjUIiBxRKFjkS3/qthqQ5s3iM5g9WknGm3MgE1WJDMsgTJZRwX5fLeQWFepOn7liZ6cdjtRnJQdt6kXB7O7FgJqll0LT6UhpK2AUL5O0j95R5wMufR2iCIFBlSuCkuyUChUXV582tF1KIgrO/B/tkpvMnl3v7vek5iMwTEENqXd/4UJhBNoLhgMDzdYU31Mg3li9U7wFcRpJSxpGt64VrTsQocYzGOuxjRi7YdzMtLI6XrpRdtLgSx/FflGq/CHbXUS4xqamjyVY2tbRgt6YJBJrEPoxMPDTZ1lWUCorNpyJUk/wP9FCxxFUDRRK8CjZ2u9Bmo6WtVjYgl8K0/+IqFkpSA0g7BRkHbS/thhMPJ48Qeri3vUwFELk5sXWfKqUtp4a5VNnQU9i4S5PFVkBE1dEP7URhATab7eUkQ/Uv1L7n5Vko5A2lpFQ0uZ7WZK0z5flayHzVpnE/p5XkvGuHBpNAnvg5mF7rCLc0kWNbQhmPN5Cr3EM6NTL61LyDHy+XB4h51kvBiPqAhxxEMyU8t2Tstaw184m5iKOiBPaOA9+ufRu+7ZqBwgcQJyzCyyZZjOEWi9FBm7fpiv6RTDPQ/LxHpWrje+MgtybE/r1O3RIaJ2f1KTXEr468Ylcr8ujkizxXx8LkHVZ9WJAMguETJPlY08DB/EJaqPZfBAk7Wjm9pyPN/Cwo4gc=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *